(Intensieve) begeleidingsmogelijkheden studenten

De studenten worden tijdens de opleiding met basisbegeleiding ondersteund door docenten en een studieloopbaanbegeleider. Extra begeleiding krijgen de studenten via het Loopbaancentrum. Trajectbegeleiders, coaches, rebound, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige in dienst van het ROC en een nauwe samenwerking met de GGD (schoolarts en schoolverpleegkundige) bieden passende ondersteuning middels zorgarrangementen. De schoolverpleegkundige heeft tevens een vast dagdeel spreekuur binnen het ROC. Ook deze intensieve begeleiding draagt bij aan de lage VSV-cijfers.

Ondersteuning onderwijsprofessionals

Het Loopbaancentrum ondersteunt ook de eigen docenten en teams hoe om te gaan met de verschillende ondersteuningsvragen, zoals onder andere AD(H)D en autisme. Dat gaat zowel over het signaleren van problemen als het begeleiden van deze studenten. Ook de SLB’ers geven naast de studenten ook de docenten veel tips en adviezen.

Informatievoorziening m.b.t. ondersteuningsmogelijkheden

De informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag begint wanneer de student zich oriënteert voor een opleiding bij ROC Rivor. Aankomende studenten krijgen al tijdens voorlichtingen op middelbare scholen en open dagen informatie over de ondersteuningsmogelijkheden. Het loopbaancentrum zet verschillende communicatiemiddelen in, zoals de website, het intranet, een flyer, een video over het Loopbaancentrum die op verschillende kanalen wordt verspreid. Via een scherm in de aula worden de studenten geïnformeerd over het loopbaancentrum en krijgen ze voorlichting over ondersteuningsmogelijkheden in de klas. Stan Vloet en coördinator van het loopbaancentrum Peter Smit vertelt dat ook in de klassen het gesprek wordt gevoerd dat iedereen er mag zijn. Sinds kort beschikt ROC Rivor over een stilteruimte waar studenten ook kunnen bidden.

In alle communicatie probeert het loopbaancentrum persoonlijk en toegankelijk te zijn om eventuele drempels voor het zoeken naar hulp zo laag mogelijk te maken.

"We zijn trots dat de VSV-cijfers onder het landelijk gemiddelde zitten. Dat lukt ons omdat we echt aandacht hebben voor de student

Stan Vloet, voorzitter College van Bestuur

Praktijkvoorbeeld

Een student Verpleegkundige niveau 4 met ASS had moeite met concentratie en het contact maken met anderen waardoor samenwerken lastig was. Met het aanreiken van de juiste tools lukt het haar nu om op de juiste manier aan de slag te gaan. Ze doet het hartstikke goed en is zelfs naar het buitenland geweest voor het keuzedeel internationalisering.

Werkgroep VN-verdrag mbo

Met de ondertekening sluit het ROC Rivor, als zesde mbo-instelling aan bij de landelijke werkgroep VN-verdrag voor het mbo. Vertegenwoordigers van mbo-instellingen, die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend, werken hierin samen aan toegankelijker en inclusiever onderwijs. ECIO faciliteert en ondersteunt deze werkgroep.

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

De intentieverklaring VN-verdrag is een verklaring met een gezamenlijke ambitie, doelen en procesafspraken. Wil je ook aansluiten bij de werkgroep VN-verdrag om samen met andere onderwijsprofessionals het VN-verdrag verder te implementeren binnen je onderwijsinstelling?