ROC Rivor vindt het belangrijk dat studenten worden gehoord. Dat jouw stem wordt gehoord. Als je vindt dat het op school anders of beter kan of je wilt meepraten over het onderwijs, dan is de Studentenraad de plek waar dat kan. De Studentenraad is er voor de studenten.

Wat doet de Studentenraad

De Studentenraad is een medezeggenschapsorgaan binnen de school. De Studentenraad beslist mee over belangrijke onderwerpen voor studenten binnen de school. Denk bijvoorbeeld onder andere aan:

  • Het starten of stoppen van opleidingen;
  • Regels en eisen die gelden voor studenten;
  • Werkplekken en andere studentenfaciliteiten;
  • Afspraken over examinering.

Waarom deelnemen aan de Studentenraad?

  • Je kunt het verschil maken voor jou en je medestudenten;
  • Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling;
  • Je deelt kennis en ervaring met medestudenten uit andere opleidingen;
  • Je neemt deel aan allerlei trainingen;
  • Je krijgt een leuke financiële vergoeding;
  • Het staat goed op je cv.

Inzet Studentenraad 

De tijd die je kwijt bent voor de Studentenraad is gedeeltelijk onder schooltijd. De overige tijd die je nodig hebt, is in jouw vrije tijd. Ongeveer één keer in de vier weken kom je bij elkaar met de Studentenraad. Daar is ook een adviseur bij. Daarnaast heb je twee keer per jaar een gesprek met het College van Bestuur en met de Raad van Toezicht van ROC Rivor.

Ook je stem laten horen?

Kom dan een dagje meelopen in de zitting van de Studentenraad! Mail ons via studentenraad@rocrivor.nl.