Aansprakelijkheid

ROC Rivor besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. ROC Rivor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. ROC Rivor behoudt zich het recht voor de internetpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. ROC Rivor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Auteursrecht

Zonder toestemming van ROC Rivor is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal, logo’s en foto's of andere berichtgeving op welke wijze dan ook openbaar te maken, te kopieren, te downloaden en/of te verspreiden. Het is wel toegestaan om voor persoonlijk gebruik de internetpagina's van ROC Rivor te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina's op te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerders van deze website.

Hyperlinks

De website van ROC Rivor bevat, als service voor de bezoeker, hyperlinks naar websites die buiten het domein van ROC Rivor liggen. Het is mogelijk dat voor deze websites andere voorwaarden gelden. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is voor uw eigen risico. ROC Rivor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Bescherming van persoonsgegevens

Een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van deze website is voor ROC Rivor van groot belang. ROC Rivor streeft dan ook naar een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens. De meeste informatie is op deze website beschikbaar zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen kan wel naar persoonlijke gegevens worden gevraagd.Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens staat in het privacyreglement.