Lesgeld

Je betaalt alleen lesgeld als je op 1 augustus van het betreffende jaar 18 jaar of ouder bent. Zolang je jonger bent dan 18 jaar betaal je geen lesgeld, maar alleen de kosten voor leermiddelen. De leermiddelenkosten staan vermeld op de opleidingspagina. De hoogte van het lesgeld verschilt per leerweg en opleidingsniveau.

  • BOL-opleiding: je betaalt per studiejaar het wettelijk verplichte lesgeld. Voor het studiejaar 2023-2024 is dat € 1.357,-. Dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Van DUO krijg je in september bericht over de betaling. Lees hier op de website van DUO meer over het lesgeld voor een bol-opleiding.
  • BBL-opleiding: je betaalt per cursusjaar het wettelijk verplichte cursusgeld. In het studiejaar 2023-2024 is het voor opleidingen op niveau 1 en 2 € 270- en voor niveau 3 en 4 € 654,-. Het cursusgeld betaal je aan ROC Rivor. Vaak wordt het cursusgeld betaald door de werkgever waar je in dienst bent. Als jouw werkgever het cursusgeld betaalt, kan daarvoor een verklaring ingevuld worden. De verklaring kan daarna verstuurd worden naar ROC Rivor.

Vrijwillige bijdrage

De studentbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door ROC Rivor wordt besteed aan de kosten van het introductieprogramma voor de eerstejaars studenten en ter dekking van de kosten van de feestelijke diploma-uitreikingen. De kosten die met deze activiteiten gepaard gaan, worden niet gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze activiteiten kunnen per opleiding verschillen; de student ontvangt hierover apart bericht vanuit de opleiding. ROC Rivor vraagt éénmalig om de vrijwillige bijdrage te voldoen. Alleen aan eerstejaars studenten wordt een bijdrage van €44,- gevraagd, ongeacht de leerweg.

Kosten leermiddelen en laptop

Met leermiddelen bedoelen we middelen die je nodig hebt voor je opleiding, bijvoorbeeld:

  • boeken
  • software
  • rekenmachine
  • persoonlijke werkkleding

De leermiddelenkosten voor het eerste studiejaar staan vermeld op de opleidingspagina. Vaak zijn de kosten in de andere studiejaren lager. Voor alle mbo-opleidingen dien je te beschikken over een laptop. ROC Rivor hanteert specifieke laptopeisen.

Studiefinanciering

Als je een mbo-opleiding volgt, kom je in aanmerking voor studiefinanciering. Of dit een prestatiebeurs of gift is, is afhankelijk van je opleidingsniveau:

  • Volg je een mbo opleiding niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift.
  • Volg je een mbo opleiding niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt het een gift. Haal je je diploma niet, dan moet je het bedrag inclusief de kosten van je OV-reisproduct terugbetalen.

Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, eventueel aangevuld met een aanvullende beurs. Deze wettelijke regelingen veranderen voortdurend. Voor de laatste informatie kijk je op www.duo.nl.

Tegemoetkoming studiekosten BOL-opleiding

Kies je voor een BOL-opleiding en ben je 16 of 17 jaar? Dan is het voor je ouders mogelijk om een kindgebonden budget aan te vragen, naast de kinderbijslag. Kijk voor specifieke informatie op www.belastingdienst.nl bij toeslagen.

Studentenreisproduct

Je krijgt voor het openbaar vervoer een studentenreisproduct als je een BOL-opleiding doet, ook als je nog geen 18 jaar bent. Het studentenreisproduct is er voor Nederlanders en niet-Nederlanders met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Moet je hiervoor betalen?

  • Volg je een mbo opleiding niveau 1 of 2, dan is je studentenreisproduct altijd gratis.
  • Volg je een mbo opleiding niveau 3 of 4, dan is je studentenreisproduct een lening. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt je reisproduct een gift.

Je kunt er ook voor kiezen om je reisproduct niet aan te vragen. Hiervoor ontvang je ook geen extra studiefinanciering. Meer informatie over het studentenreisproduct en hoe je hem kunt aanvragen, vind je hier.

Tijdig stopzetten studentenreisproduct
Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, moet je het zelf stopzetten. Zet je studentenreisproduct uiterlijk stop op de tiende dag van de maand waarin je er geen recht meer op hebt. Onterecht reizen met het studentenreisproduct kost de 1e maand € 75 per halve kalendermaand, daarna € 150 per halve kalendermaand. Doe je een mbo-opleiding of val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan mag je naast je studentenreisproduct niet te veel bijverdienen (maximaal € 14.215,75 per jaar). Als je deze grens nadert, moet je je studentenreisproduct voor de rest van het jaar stopzetten.