Opleidingsinformatie voor versnelde opleidingen

Hieronder vindt je relevante informatie over het Fast-track programma.

Doel
Via het reguliere traject duren de opleidingen drie jaar. Met het Fast-track programma rond je de verkorte mbo opleiding af binnen twee jaar. Je behaalt wel hetzelfde mbo niveau 4 diploma als je medestudenten van het reguliere traject.

Leerweg
De versnelde mbo opleidingen zijn enkel te volgen via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Dat wil zeggen dat je de hele week naar school gaat. De theorie- en praktijklessen volg je op school en praktijkervaring doe je op tijdens een stage. Deze stage loop je bij een erkend leerbedrijf.

Duur
2 jaar

Niveau
Mbo niveau 4

Gemiddelde klasgrootte
20 studenten

Locatie
Bachstraat, Tiel

Het Fast-track programma bestaat uit 8 periodes.

Periode 1
Oriëntatie en basiskennis:
Gemeenschappelijk introductieprogramma met alle studenten voor de 2 jarige mbo opleidingen:

 • Verkort project oriëntatie op opleiding en werkveld
 • Training projectmanagement
 • Officeprogramma’s Word en Excel (verplicht voor stage)
 • Talen/rekenen (voor zover nodig)

Programma opleidingsrichting:

 • Project of simulatie
 • Ondersteunende theorie en vaardigheidslessen

Periode 2 t/m 8
Regulier programma:
In deze periodes volg je hetzelfde programma als de niveau 4-studenten van het reguliere traject. Indien nodig, wordt dit aangevuld met een individueel inhaalprogramma.

BeroepsPraktijkVorming (BPV):

 • 20 weken stage (periode 6 en 7)
 • Werkprocessen en opdrachten
 • Terugkomdagen
 • Intervisie
 • Theorie en ondersteuningslessen

Er gelden specifieke toelatingseisen om tot de versnelde mbo opleidingen toegelaten te worden:

 • Vooropleiding:
  • havo-diploma of
  • overgangsbewijs havo 4/5 of
  • havo 4 afgesloten met een voldoende voor Nederlands, Engels en economie of
  • vmbo-tl-diploma met in het pakket economie en wiskunde. Je gemiddelde cijfer van alle examenvakken is minimaal een 7.
 • Toelatingstest taal en rekenen voldoende
 • Positief oordeel van je huidige school
 • Positief oordeel van je intakegesprek

Bindend studieadvies
Na tien weken wordt gekeken of je de verkorte mbo opleiding aan kunt en krijg je een bindend studieadvies. Bij een negatief bindend studieadvies wordt de mbo opleiding vervolgd in het reguliere driejarig traject. Vervolgens stellen we na iedere periode vast of je het tempo en niveau nog steeds aankunt van deze versnelde mbo opleiding.

Het diploma dat je met de versnelde mbo opleiding behaald hebt, is gelijk aan het diploma van het reguliere traject. Met je niveau 4 mbo diploma op zak kun je doorstromen naar een opleiding op het hbo.

Voor de verkorte mbo opleidingen dien je te beschikken over een laptop. Lees hier meer informatie over het aanschaffen van een laptop.

Waarom kies je voor ROC Rivor?

Persoonlijke aandacht
Onze docenten kennen je en helpen je om het beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer op school voel je je snel thuis!
Goede score opleidingen
Al jaren scoren wij met vele opleidingen bovengemiddeld! (bron: MBO Keuzegids)
Klas in gesprek met docent

Past het programma voor versnelde mbo opleidingen bij jou?

 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar.

  Je werkt nauwkeurig en laat je niet snel afleiden.

 • Je bent geduldig en handelt tactisch.

  Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.

 • Je kan goed omgaan met stress

  Je kunt gestructureerd werken en het overzicht houden.

Meer informatie over de verkorte opleidingen

Voor meer informatie over het Fast-track programma kun je contact opnemen met coördinator Adrie Pol door te mailen naar adriepol@rocrivor.nl of te bellen naar 0344-656200. Als je je voor een versnelde mbo opleiding wilt aanmelden, verzoeken we je vriendelijk om dan ook even bij Adrie te melden.