Organogram ROC Rivor

Raad van Toezicht

Mevrouw dr. mr. N.C. Streep, voorzitter
De heer mr. drs. G.G.H. Coumans, lid
De heer H.A. Grimmius, lid
De heer A.S.M. Deutekom MBA, lid
Mevrouw drs. ing. H.A. Groenendaal, lid

Contact

Via het bestuurssecretariaat:
Mevrouw A. Lutters / mevrouw M. Ter Bork
Postbus 365
4000 AJ Tiel
Tel: 0344-656200
E-mail: cvb@rocrivor.nl

of

Via de bestuurssecretaris: Mr. F. van Rhoon
Tel: 0344-656200
Email: Franklinvanrhoon@rocrivor.nl

Voorzitter College van Bestuur Stan Vloet in de school

College van Bestuur

De heer drs. T.L. (Stan) Vloet MMO , voorzitter College van Bestuur.

Bestuurssecretariaat

Mevrouw A. Lutters / mevrouw M. Ter Bork, secretaresses College van Bestuur (secretariaat)
De heer F. van Rhoon, bestuurssecretaris en adviseur College van Bestuur


Contact
Postbus 365
4000 AJ Tiel
Tel: 0344-656200
E-mail: cvb@rocrivor.nl

Ondernemingsraad

De heer R.K. Janson, voorzitter
Mevrouw drs. C.L.H. Beijer, secretaris/vicevoorzitter
Mevrouw E.P. Boekestijn, lid
Mevrouw J.M. Broekhuizen-Holtes, lid
Mevrouw M. Corsten, lid
Mevrouw S.W.M. Frederiks-Niessen, lid
Mevrouw Y.B. Jägers, lid

Contact
ROC Rivor
t.a.v. de Ondernemingsraad
Postbus 365
4000 AJ Tiel
E-mail: or@rocrivor.nl

Studentenraad

De studentenraad bestaat uit door het College van Bestuur benoemde studenten van ROC Rivor.

Leden:
mw. A. Peelen, voorzitter
mw. C. Scheele, lid
dhr. D. Voncken, lid
mw. A. Oudshoorn, lid
dhr. J. Smits, lid
dhr. P. Kerstiens, lid
mw. A. van Binsbergen, lid

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffier van de studentenraad, de heer M.P.J.H. Loosschilder, te bereiken via studentenraad@rocrivor.nl.

Contact
ROC Rivor
t.a.v. de Studentenraad
Postbus 365
4000 AJ Tiel
E-mail: studentenraad@rocrivor.nl