Organogram ROC Rivor

Raad van Toezicht

Mevrouw dr. mr. N.C. Streep, voorzitter
De heer mr. drs. G.G.H. Coumans, lid
De heer H.A. Grimmius, lid
De heer A.S.M. Deutekom MBA, lid
Mevrouw drs. ing. H.A. Groenendaal, lid

Contact

Via het bestuurssecretariaat:
Mevrouw A. Lutters / mevrouw M. Ter Bork
Postbus 365
4000 AJ Tiel
Tel: 0344-656200
E-mail: cvb@rocrivor.nl

of

Via de bestuurssecretaris: Mr. F. van Rhoon
Tel: 0344-656200
Email: Franklinvanrhoon@rocrivor.nl

Cees Brouwer College van Bestuur ROC Rivor

College van Bestuur

De heer dr. ing. C.J. Brouwer, voorzitter College van Bestuur.

In zijn blog deelt hij zijn ervaringen over de 'verbindingen' die hij aangaat als Bestuursvoorzitter van ROC Rivor.

Bestuurssecretariaat

Mevrouw A. Lutters / mevrouw M. Ter Bork, secretaresses College van Bestuur (secretariaat)
De heer F. van Rhoon, bestuurssecretaris en adviseur College van Bestuur


Contact
Postbus 365
4000 AJ Tiel
Tel: 0344-656200
E-mail: cvb@rocrivor.nl

Ondernemingsraad

De heer R.K. Janson, voorzitter
Mevrouw drs. C.L.H. Beijer, secretaris/vicevoorzitter
Mevrouw E.P. Boekestijn, lid
Mevrouw J.M. Broekhuizen-Holtes, lid
Mevrouw M. Corsten, lid
Mevrouw S.W.M. Frederiks-Niessen, lid
Mevrouw Y.B. Jägers, lid

Contact
ROC Rivor
t.a.v. de Ondernemingsraad
Postbus 365
4000 AJ Tiel
E-mail: or@rocrivor.nl