Raad van Toezicht

Mevrouw dr. mr. N.C. Streep, voorzitter
De heer H.A. Grimmius, lid
Mevrouw drs. ing. H.A. Groenendaal, lid
De heer drs. H. van Zuijdam, lid

Contact

Via het bestuurssecretariaat:
Mevrouw A. Lutters / mevrouw M. Ter Bork
Postbus 365
4000 AJ Tiel
Tel: 0344-656200
E-mail: cvb@rocrivor.nl

of

Via de bestuurssecretaris: Mr. F. van Rhoon
Tel: 0344-656200
Email: Franklinvanrhoon@rocrivor.nl

Voorzitter College van Bestuur Stan Vloet in de school

College van Bestuur

De heer drs. T.L. (Stan) Vloet MMO , voorzitter College van Bestuur.

Bestuurssecretariaat

Mevrouw A. Lutters / mevrouw M. Ter Bork, secretaresses College van Bestuur (secretariaat)
De heer F. van Rhoon, bestuurssecretaris en adviseur College van Bestuur


Contact
Postbus 365
4000 AJ Tiel
Tel: 0344-656200
E-mail: cvb@rocrivor.nl

Ondernemingsraad

De heer R.K. Janson, voorzitter
Mevrouw drs. C.L.H. Beijer, lid
Mevrouw M. Corsten, lid
Mevrouw Y.B. Jägers, lid
De heer F.J. van Laar, lid
Mevrouw C.W. Hamer
De heer drs. J.E.A. Rodermans

Contact
ROC Rivor
t.a.v. de Ondernemingsraad
Postbus 365
4000 AJ Tiel
E-mail: or@rocrivor.nl

Studentenraad

De studentenraad bestaat uit door het College van Bestuur benoemde studenten van ROC Rivor.

Leden:
dhr. L. van der Vliet, voorzitter
dhr. P. Kerstiens, vice-voorzitter
dhr. Q. Harshagen, lid
mw. A. Oudshoorn, lid
mw. K. Miller, lid
mw. Y. Fischer, lidVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffier van de studentenraad, de heer M.P.J.H. Loosschilder, te bereiken via studentenraad@rocrivor.nl.

Contact
ROC Rivor
t.a.v. de Studentenraad
Postbus 365
4000 AJ Tiel
E-mail: studentenraad@rocrivor.nl