Diverse vormen persoonlijke begeleiding

ROC Rivor is een kleine mbo-instelling en dat heeft voor studenten voordelen. Zo kennen docenten je vaak persoonlijk. We streven ernaar dat je zoveel mogelijk de begeleiding krijgt die bij jou past. Je wordt begeleid door:

 • Docenten voor vragen over de lesstof.
 • Studieloopbaanbegeleider (slb’er) voor overige vragen en (studie)problemen.
 • Loopbaancentrum voor extra individuele begeleiding.
 • Vertrouwenspersoon voor problemen die je in vertrouwen wilt bespreken.
 • Begeleiding van externe instanties zoals: schoolmaatschappelijk werk, GGZ en GGD.

Extra begeleiding door het Loopbaancentrum

Af en toe heb je als student extra hulp nodig. Als je studieloopbaanbegeleider je hierbij niet verder kan helpen, word je doorverwezen naar het Loopbaancentrum. Meestal zijn een paar persoonlijke gesprekken genoeg, maar soms heb je voor langere tijd begeleiding op maat of een training nodig. Het Loopbaancentrum biedt bijvoorbeeld:

Individuele begeleiding bij:

 • leerproblemen
 • sociaal-emotionele problemen
 • een beperking of (chronische) ziekte
 • het aanvragen van aangepaste examinering voor passend onderwijs

Trainingen:

 • studievaardigheden
 • faalangstreductie
 • weerbaarheid
 • sociale vaardigheden

Begeleiding bij studiekeuzeproblemen:
Het maken van een goede studie- en beroepskeuze is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het kan dan ook voorkomen dat je tijdens je opleiding gaat twijfelen aan je studiekeuze. Het Loopbaancentrum kan dan samen met jou kijken waar je twijfels vandaan komen en waarom de opleiding wel of niet bij je past. Ze helpen je verder, zodat je weer je studie kunt hervatten of zo nodig van opleiding kunt wisselen.

Studiekeuzetest

Twijfel je nog welke opleiding je wilt doen? Dan kun je een studiekeuzetest doen om te bekijken welk profiel bij jou past. Klik hier om naar de studiekeuzetest te gaan.

Passend onderwijs

Heb je een beperking of chronische ziekte? Geef dit dan bij jouw aanmelding voor een opleiding aan. ROC Rivor kan je namelijk passend onderwijs bieden. In een verlengde intake bespreken we samen met jou welke extra begeleiding of ondersteuning je tijdens je studie nodig hebt. Een medewerker van het Loopbaancentrum zorgt vervolgens voor een ondersteuningsarrangement. Hierbij houden we rekening met jouw mogelijkheden om het traject zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De soort ondersteuning wordt vastgelegd in een bijlage bij jouw Onderwijsovereenkomst.

Contact

Heb je vragen aan het Loopbaancentrum over extra begeleiding of passend onderwijs?

 • Studenten bij ROC Rivor kunnen contact opnemen met hun studieloopbaanbegeleider.
 • Ouders of toekomstige studenten kunnen contact opnemen met Peter Smit van het Loopbaancentrum via loopbaancentrum@rocrivor.nl of 0344-656200.