Academie
voor Zorg en Welzijn

Bij onze Academie bieden we flexibele leerroutes en opleidingen die goed aansluiten op de praktijk én bij jou als persoon. Werken binnen zorg en welzijn betekent vooral voor en met mensen werken. Je kunt iets voor een ander betekenen, vanuit je eigen kracht.

Academie voor Zorg en Welzijn

Jij staat centraal

De studenten van onze Academie leren en werken beroepsgericht op individueel niveau. Dit betekent dat we tijdens de opleiding vooral uitgaan van wie jij bent, wat jij kunt en wat je nog moet leren. Jij staat centraal. Onze studenten zijn zelf de regisseur van hun leerproces; ze kiezen hun eigen richting en stage- of werkplaats. De vakdocenten en de studieloopbaanbegeleider ondersteunen elke student persoonlijk. Dit kan omdat we de studenten allemaal kennen.
 

Aandacht voor elke student

Je wordt hier gezien en gehoord. Onze studenten vinden deze aandacht en de korte lijnen erg prettig. We onderzoeken samen wat bij je past. Dit geldt natuurlijk ook voor de BBL-studenten van onze Academie. Deze studenten hebben een baan in de zorg en volgen nu juist om die redenen een (vervolg)opleiding bij óns.
 

Persoonlijke ontwikkeling

Het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Als je werkt in de sector zorg en welzijn, ben jíj het instrument. De juiste kennis is onmisbaar, maar je houding en vaardigheden zijn net zo belangrijk. Het is goed jezelf te kennen en te weten wat je interactie met anderen is.

Bij de Academie voor Zorg en Welzijn staat samen leren, met en van elkaar, centraal. Het draait daarbij om de kracht van het leren in een groep. De studenten werken veel samen aan opdrachten. Hierbij gaan we methodisch te werk. Je krijgt de structuur die je nodig hebt en we behandelen de theorie op het moment dat het onderwerp aan de orde is. We sluiten hiermee goed aan op de praktijk.
 

Goed voorbereid

Omdat we onze studenten praktijkgericht en actueel onderwijs willen bieden, trekken we samen op met het werkveld in de regio. Je wordt goed voorbereid op het beroep. Veel docenten komen zelf ook uit de praktijk. Ze weten wat het vak van je vraagt en hebben oog voor jouw behoeften en ambities. Je wordt uitgedaagd om je ondernemend op te stellen en we prikkelen je met afwisselende werkvormen.

Onze trots: studenten die zich hebben ontwikkeld tot zelfstandige professionals met een goede beroepshouding en die de school verlaten met een diploma dat staat voor kwaliteit.


Samenwerkingen

ROC Rivor heeft een intensieve samenwerking met veel zorg- en welzijnsinstellingen in Rivierenland. Samen maken we werk van eigentijds, innovatief en flexibel beroepsonderwijs dat is afgestemd op de persoonlijke situatie van de student en de behoefte van de instellingen. Deze partners zijn dan ook voortdurend betrokken bij de ontwikkeling van onze opleidingen, examinering en de beroepsoriëntatie in de zorg en welzijnssector. Bekijk hier de samenwerkingsverbanden.

sluiten