Genomineerde ambassadeurs

Maak kennis met de genomineerde ambassadeurs.

Jelle van Bommel - student opleiding Medewerker Marketing & Communicatie - 2e jaars

Sydney Wouters - student opleiding Verpleegkundige - 2e jaars

(Online) verkiezing

De komende weken zal voor de ambassadeurs in het teken staan van het werven van stemmen en zichzelf presenteren als ambassadeur. Een ambassadeur die laat horen en zien waarom het mbo voor hen en voor de maatschappij belangrijk is. Iemand die gelooft dat kennis en kunde delen vanuit eigen ervaring, gelijk staat aan: samenwerken aan activiteiten en ambitie heeft om zichzelf en de school verder te ontwikkelen.

Vanaf maandag 1 november om 12.00 uur is het mogelijk te stemmen op jouw favoriete genomineerde ambassadeur. Iedereen kan één keer zijn of haar stem uitbrengen.

De inzet van de genomineerde ambassadeurs gedurende de verkiezingscampagne wordt meegeteld tijdens de jurering en het besluit wie de RivorAmbassadeur wordt.

Stemmen kan tot en met woensdag 10 november 17.00 uur.

Stem op jouw favoriete ambassadeur op basis van de volgende vijf competenties:

  • Samenwerken
  • Probleem oplossen
  • Creatief denken
  • Communicatieve vaardigheden
  • Leiderschap

ROC Rivor zoekt die ambassadeur die laat zien hoe trots hij/zij is op Rivor en op het mbo. Een mooier verhaal dan een trotse student is er niet!

Uitslag

Op donderdag 11 november om 13.00 uur wordt de RivorAmbassadeur bekend gemaakt in de aula van onze locatie Bachstraat. Je bent van harte welkom op 11 november om je favoriet te steunen!

Heb je vragen over de verkiezing? Mail je vraag dan naar mc@rocrivor.nl.