In de afgelopen twee jaar introduceerden ROC Rivor en Avans+ een nieuwe vorm van leren, die flexibel, vraag gestuurd en plaats en tijd onafhankelijk is. Dit maakt het met name voor zij-instromers en doorstromers heel toegankelijk om (delen van) een mbo- of hbo opleiding te volgen. Voldoende en gekwalificeerd personeel aantrekken en houden is een uitdaging waar veel zorgverleners mee te maken hebben.

“Om aan de wensen van de veranderende zorgsector tegemoet te komen, moeten (aankomende) zorgprofessionals passend en op maat voorzien worden van onderwijs. Zowel fysiek als online, waarbij een deelnemer op ieder moment van de dag kan leren door in te loggen in zijn eigen leeromgeving. Ook onderdelen van het totale onderwijsprogramma kunnen gevolgd worden én zijn met civiele waarde te programmeren. Het onderwijslandschap moet beter worden benut, ‘de hekken moeten eruit gesloopt’: mbo niveau 2, 3, 4 en hbo kunnen gecombineerd worden en van én met elkaar leren.”, stelt Josje Verhoeven, directeur bij ROC Rivor. Zij vervolgt: “We hebben ons onderwijslandschap de laatste tientallen jaren goed en grondig neergezet, het is nu tijd om te leren navigeren in dit landschap. De arbeidsmarkt, maar ook de samenleving vraagt om maatwerk en dat betekent dat we een ander model moeten hanteren. Er zijn zoveel verschillende routes die leiden naar professionalisering.”

Ondertekening Avans+

Op de foto vlnr: Dragan Kalkan en Coen Toebosch (Avans+), Stan Vloet en Josje Verhoeven (ROC Rivor)

Maatwerk
Door in te steken op een leven lang ‘flexibel’ leren, kunnen we de krapte op de arbeidsmarkt structureel oplossen. Samen met Avans+ en verschillende zorginstellingen hebben we dit vormgegeven door opleidingstrajecten op maat te ontwikkelen die toekomstbestendig en flexibel zijn. Inmiddels volgen al meer dan 120 deelnemers van 7 zorginstellingen hun eigen leerroute. En met succes! Instellingen zijn enthousiast over het onderwijs dat in partnerschap wordt vormgegeven. Dit heeft weer een positieve uitwerking op de deelnemers; zij leren wat nodig is, op hun eigen niveau en eigen tempo.

Flexibel leren
Toekomstige zorgmedewerkers hebben de mogelijkheid om op ieder niveau en ieder gewenst moment te starten met hun eigen leerroute. Ideaal, want deze manier van leren houdt rekening met hun werk- en privé mogelijkheden. Een opleidingstraject bestaat uit een combinatie van verschillende leervormen: face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- en social learning. Hierbij is niet alleen de school de opleider, maar bieden ook zorginstellingen hun kennis aan. Samen maken we het onderwijs passend. Om leren tot een succes te maken, sluit het bovendien optimaal aan bij hun eigen leerstijl en leervoorkeuren.

Het ultieme doel? “Mensen opleiden die duurzaam in de zorg aan de slag gaan én blijven! En bovendien succesvol zijn op hun eigen niveau en met hun talent.” Aldus een enthousiast Josje Verhoeven.

O

Coen Toebosch en Stan Vloet ondertekenen het contract.

Brochure Bereik méér in de zorg
Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerde zorginstellingen de brochure ‘Bereik méér in de zorg’ aanvragen, waarin o.a. klanten als JP van den Bent Stichting en Santé Partners vertellen over hun ervaring. Interesse? Ga naar www.rocrivor.nl/bereikmeer voor alle informatie.