Cijfers en bindend studieadvies

Uitslagen van toetsen en examens zijn voor onze studenten te bekijken in het Eduarte Studentenportaal. Inloggegevens krijgen zij via school. U heeft zelf geen toegang tot de uitslagen. U kunt natuurlijk wel vragen of u mee mag kijken.

Alle mbo-instellingen zijn verplicht om studenten op niveau 2, 3 en 4 aan het einde van hun eerste jaar een bindend studieadvies (bsa) te geven. Voor studenten van niveau 1 is dat na 3 maanden. In een enkel geval is dat een negatief advies en betekent dit dat uw zoon of dochter moet stoppen met de opleiding. Hieraan gaat een zorgvuldig traject vooraf dat o.a. bestaat uit een officiële waarschuwing en extra ondersteuning. Ons streven is natuurlijk om iedereen te laten slagen!

Ouderavonden

Tijdens ouderavonden informeren docenten u in een individueel gesprek over de schoolprestaties van uw zoon of dochter.