Hoofdtaken van het Ouderplatform

  • fungeren als klankbordgroep
  • gevraagd en ongevraagd advies geven

Het Ouderplatform komt 5 - 6 maal per jaar bijeen. Vanuit ROC Rivor sluit de decaan aan en regelmatig ook de voorzitter van het College van Bestuur

Wie zijn wij?

Het ouderplatform bestaat op dit moment uit vier ouders, v.l.n.r. op onderstaande foto: Astrid, Bianca, Lalita en Annemieke.

Contact

Heeft u iets waarvan u denkt dat dit van belang kan zijn voor de ontwikkeling van de school of opleiding? Het ouderplatform hoort dat graag van u, alle input is waardevol. Ons emailadres is ouderplatform@rocrivor.nl. Het platform kan uw vragen en opmerkingen in het overleg met de school ter sprake brengen.

Heeft u daarnaast belangstelling om zitting te nemen in het ouderplatform? Of heeft u overige vragen? U kunt contact opnemen met het ouderplatform via onze decaan Netty Bonouvrié.