Hoe werkt het aanmeldproces bij ROC Rivor?

Dit zijn de stappen van het aanmeldproces.

Inschrijven voor een opleiding bij ROC Rivor doe je via rocrivor.nl/aanmelden. Je wordt doorverwezen naar Centraal Aanmelden, het centrale aanmeldsysteem van alle mbo-scholen in Nederland. Om je aan te melden voor een opleiding heb je een Digi-D nodig. Als je nog geen Digi-D hebt, kun je die aanvragen op https://digid.nl. Je hebt daar je BSN (burgerservicenummer) voor nodig.

Nadat je aanmelding voor een opleiding binnen is, kijkt de deelnemersadministratie of je direct geplaatst kunt worden. Soms willen we graag eerst een gesprek met je hebben, zie stap 3 en/of 4. Je ontvangt daarvoor dan vanzelf een uitnodiging.

Heb je je ingeschreven voor een BBL-opleiding, dan kun je uitgenodigd worden voor een matchingsgesprek. Dat is meestal een gesprek met iemand van het leer-werkbedrijf en een docent van ROC Rivor. We bekijken dan gezamenlijk of dit bedrijf, het werk en de opleiding bij je passen. Het kan ook zijn dat er alleen een gesprek plaatsvindt tussen ROC Rivor en jouw gekozen leerwerkbedrijf. Het is ook mogelijk dat we je uitnodigen voor een matchingsdag waarbij je kort met meerdere bedrijven praat, onder begeleiding van een docent.

Voor sommige BOL-opleidingen worden ook matchingsactiviteiten georganiseerd. Dit hoor je van de deelnemersadministratie.

Als het Loopbaancentrum van ROC Rivor kennis met je wilt maken door middel van een gesprek, krijg je daarvoor via de post een uitnodiging. De inhoud van de kennismaking is speciaal op jou afgestemd. Het gesprek gaat erover of je extra ondersteuning nodig denkt te hebben bij het volgen van de opleiding, bijvoorbeeld in het kader van passend onderwijs. Als er behoefte is aan extra ondersteuning wordt samen met jou een ondersteuningsarrangement opgesteld. Ben je minderjarig? Dan nodigen we ook je ouders/verzorgers uit voor het gesprek.

Als je aan de toelatingseisen voldoet dan ontvang je van ons je inschrijfbevestiging. Ben je nog minderjarig? Dan gaat de bevestiging ook naar je ouders/verzorgers. Met het ontvangen van de inschrijfbevestiging is de inschrijving compleet en kan je starten aan de opleiding. Bewaar de inschrijfbevestiging nadat je deze ontvangen hebt goed. In de inschrijfbevestiging vind je namelijk alle gegevens over je opleiding terug. De gegevens heb je later mogelijk nog nodig i.v.m. bijvoorbeeld je studiefinanciering.

Nadat je bent geplaatst, ontvang je een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst van je opleiding. Deze vindt meestal al plaats vóór de zomervakantie. Hierbij maak je kennis met je klasgenoten en docenten. Ook je ouders of verzorgers worden uitgenodigd.

Yes, je hebt alle stappen doorlopen en je kunt beginnen met je opleiding. De opleiding start met een introductie in de eerste week na de zomervakantie.