Aanpassen en samenwerken

Dit is een fantastische kans, niet alleen om je taalvaardigheden te verbeteren, maar een buitenlandse stage leidt ook tot nieuwe inzichten. Het maakt je sterker en sneller volwassen. In vrijwel alle beroepen staat samenwerken centraal. Bij internationale activiteiten leer je je aanpassen aan andere manieren van denken en andere culturen. Het ontwikkelen van je aanpassingsvermogen is van essentieel belang om goed samen te kunnen werken.

Europas

Na het succesvol voltooien van een internationale stage krijg je een Europas, een Europees erkend document, dat jou een streepje voor geeft op de arbeidsmarkt.

Deze stage vindt plaats bij een erkend stagebedrijf. Je kunt voor de gehele looptijd van je buitenland stage Erasmus+ subsidies ontvangen.