• Studenten met een zintuiglijke beperking: visuele en/of auditieve en/of communicatieve beperking
 • Studenten met een fysieke beperking: lichamelijke beperking en/of chronische/langdurige ziekte
 • Studenten met een psychische en/of psychiatrische stoornis
 • Studenten met structurele problematiek op het gebied van:
  • Leermoeilijkheden zoals dyslexie en/of dyscalculie
  • Schoolmaatschappelijke factoren zoals huisvesting, financiën, verslaving, mantelzorg)
  • Sociaal-emotionele factoren
  • Anderstaligheid: minder dan 6 jaar Nederlands onderwijs gevolgd.