Op school:

 • Het in kaart brengen waar de student extra begeleiding bij nodig heeft (zie ook begeleidingsformulier student)
 • Extra ondersteuning bij het vinden van een stagebedrijf
 • Het informeren van het stagebedrijf over de begeleidingsbehoefte van de student
 • Extra ondersteuning door de slb’er
 • Extra ondersteuning bij het structureren en plannen van de stage/examen-opdrachten.

Op de BPV-plek:

 • Tips en adviezen vanuit school voor de stagebegeleider
 • Extra ondersteuning bij het structureren en plannen van de stage/examen-opdrachten
 • Extra aandacht voor medicijn- en hulpmiddelengebruik en mogelijk medische hygiëne
 • Een praktijkcoach van ROC Rivor die praktische handelingsadviezen geeft aan de student en/of stagebegeleider.

Tips:

 • Leg aan het begin vast wanneer er begeleidingsgesprekken zijn tussen stagebegeleider en student, maar ook tussen stagebegeleider, student en slb’er van het ROC Rivor
 • Leg vast wie de stagebegeleider wordt in de BPV en/of wie het vaste aanspreekpunt wordt voor de student.

Werkplekaanpassing

Soms is een aanpassing van de werkplek noodzakelijk. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • Een aangepaste stoel en/of bureau
 • Het gebruik van bepaalde software bij slechtzienden
 • Ondersteuning met hulpmiddelen, bv geluiddempende koptelefoon
 • Een rustige werkplek

Het is belangrijk om dit van te voren te bespreken en er afspraken over te maken. Deze kunnen worden vastgelegd in het begeleidingsformulier voor de student.

Vermindering fysieke belastbaarheid

Sommige studenten hebben een aanpassing nodig op het fysieke vlak. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • Vermindering van het aantal stage-uren per dag/week (met eventueel mogelijkheid tot verlenging van de stageperiode)
 • Vermeerdering van het aantal pauzes per dag
 • Gebruikmaken van roltrap en/of liften
 • Vermindering of achterwege laten van tilmomenten en/of het inzetten van hulpmiddelen daarvoor
 • Lopen, staan en zitten beperken en/of afwisselen

Leg de afspraken hierover vast in het begeleidingsformulier.

Beschermde stage op ROC Rivor

Bij ROC Rivor is een aantal stageplekken beschikbaar voor studenten die een begeleide stage nodig hebben. Dit kan in overleg met het Loopbaancentrum aangevraagd worden.

Aangepaste examinering

Op de BPV wordt vaak ook geëxamineerd. Sommige studenten hebben recht op aangepaste examinering. Denk hierbij aan:

 • Tijdverlenging
 • Onderbreking van de examentijd
 • Vragen om verduidelijking van de vragen
 • Mondelinge afname in plaats van schriftelijk
 • Gebruik van hulpmiddelen, zoals een loep
 • Ruim van tevoren praktijkexamen inplannen om mogelijke aanpassingen te waarborgen