Metaalbewerken

Samenwerkingsverbanden in de techniek

Opleidingen die vallen onder de profielen Produceren, Installeren en Energie en Bouwen & Wonen maken vaak deel uit van samenwerkingsverbanden met leerwerkbedrijven. Dit zijn, door werkgevers opgerichte, opleidingsbedrijven. Enkele voorbeelden zijn Bouwmensen Rivierenland (bouw), Opleidingsbedrijf Installatietechniek/IW-Midden (elektro- en installatietechniek) en Schildersvakopleiding Geldermalsen (schilderen/glas/industrie).

Voor de BBL-opleidingen kunnen studenten in dienst treden van een samenwerkingsverband of werkgever. Voorwaarde voor een BBL-opleiding is een arbeidscontract voor minimaal 20 uur per week bij een van de erkende leerwerkbedrijven.

De leerwerkbedrijven ontzorgen de technische bedrijven met het begeleiden van de BBL student. ROC Rivor en de samenwerkingsverbanden bieden gezamenlijk scholing aan waarbij (beroepsgericht leren) theorie en praktijk geïntegreerd wordt aangeboden. Op het ROC krijgt de student theorie en kan men met medestudenten en docenten ervaringen uitwisselen.

Logo Bouwmensen
Installatiewerk

Platform Techniek Rivierenland

Voldoende technische talenten in de regio Rivierenland is waar het Platform Techniek Rivierenland (PTRIV) voor staat. Partners in dit platform zijn ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. ROC Rivor en Helicon vertegenwoordigen daarbij het regionaal middelbaar beroepsonderwijs.

Het PTRIV heeft als ambities:

  • Meer instroom in de technische beroepen van zowel jongeren als zij-instromers (zowel in de grijze als in de groene sector) met speciale aandacht voor instroom van kwetsbare groepen.
  • Algemene verhoging van de scholingsgraad van werkenden in de technische en groene beroepen.
  • Actieve kennisdeling tussen bedrijven, onderwijs en overheid.
  • Behouden van technici voor de regio.

Het Platform Techniek Rivierenland is de overlegstructuur van waaruit het actieprogramma Techniek Focus Rivierenland is vormgegeven.

logo platform Techniek rivierenland