Door deze samenwerking krijgen meer leerlingen de kans om toe te treden tot het mbo en minimaal een startkwalificatie te behalen. “De afgelopen jaren zijn er tientallen ISK-leerlingen doorgestroomd in het mbo en zien we dat de resultaten positief zijn. Meer dan de helft behaalt de Entreeopleiding (mbo1) en daarvan stroomt de helft door naar een mbo2 opleiding.”, aldus Josje Verhoeven, directeur Startacademie ROC Rivor. “Genoeg reden om deze samenwerking voort te zetten en verder te professionaliseren”. Peter Schaap sluit hierop aan: “Beide Tielse onderwijsinstellingen kunnen meer voor deze kwetsbare doelgroep betekenen door samen te werken.”

Doorstroom naar Entreeopleiding
De reden voor deze samenwerking tussen Lingecollege en ROC Rivor was de noodzaak om de leerlingen vanuit ISK het mbo in te laten stromen en ze op die manier een toekomst te bieden op de arbeidsmarkt.

De leerlingen worden in de Internationale Schakelklas goed voorbereid op de doorstroom naar het mbo door middel van speciale informatieavonden, lessen over sector-oriëntatie en het bezoeken van bedrijven. Ook wordt vooraf het taal- en rekenniveau van de leerlingen vastgesteld, zodat er een goede aansluiting plaatsvindt met de Entreeopleiding. Vervolgens krijgt de leerling de optie om deel te nemen aan een voorbereidend halfjaar binnen de Entreeopleiding, waarin hij kennismaakt met de lessen en stagemogelijkheden. Wanneer de leerling enthousiast en gemotiveerd is, kan hij de Entreeopleiding definitief gaan volgen. Vervolgens is een doorstroom naar een mbo2 opleiding een mooie vervolgstap, waarna ook doorstuderen op een niveau 3 of 4 opleiding tot de mogelijkheden behoort.

ISK Lingecollege
De Internationale Schakelklas is er voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De ISK duurt gemiddeld twee jaar. Na de ISK kunnen leerlingen doorstromen naar een vervolgopleiding die past bij hun niveau. Het Lingecollege is de enige school in de regio met een ISK-afdeling. De leerlingen komen uit de hele regio Rivierenland en uit West Maas en Waal. De ISK is gehuisvest op de locatie voor vwo/havo/ISK aan de Heiligestraat in Tiel.

petit fours