Al bijna een jaar lang werden de genomineerden uitgedaagd in verschillende nominatierondes waarin ze steeds opnieuw de vakjury moesten overtuigen. Tijdens de laatste, beslissende ronde op de NOT werden de deelnemers beoordeeld aan de hand van een pitch en een interview. Het was uiteindelijk leraar Dirk Megens van ROC Nijmegen die de titel Leraar van het Jaar toegewezen kreeg.

Uitdaging
Ondanks dat Hilco graag had gewonnen, is hij toch trots op het resultaat. “Goed onderwijs maken we met elkaar. En we staan voor een geweldige uitdaging; het onderwijs van nu daagt je meer dan ooit uit om binnen en buiten vastgestelde kaders te durven denken. Hoe kunnen we het curriculum laten meebewegen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit? Ook zonder de titel ‘Leraar van het Jaar’ blijft dit mijn uitdaging.”

Verkiezing Leraar van het Jaar
De verkiezing brengt het leraarschap op een positieve manier in beeld. De Leraren van het Jaar (po, so, vo, mbo) krijgen een jaar lang het podium om hun inspiratie en passie te delen met de rest van lesgevend Nederland. Het is een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel.