In groepjes van 2 personen gaan de studenten de verschillende elementen van het kooikershuisje inmeten. Hierbij letten zij erop dat de verschillende inmetingen op elkaar aansluiten en of ze elementen kunnen hergebruiken. Ook maken ze een situatieschets met daarin o.a. het wegennet, de kavelgrenzen en de Noordpijl.

Presenteren van ideeën

De studenten gaan eerst een voorontwerp maken van een eenvoudig kooikerhuisje en dit vervolgens vertalen in een tekening op schaal. De verschillende ontwerpen presenteren ze eind oktober aan Staatsbosbeheer. Indien Staatsbosbeheer kiest voor een van hun ontwerpen, dan worden de studenten ook betrokken bij de bouw van het nieuwe kooikershuisje.

Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie

De opdracht voeren de studenten uit binnen het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het leerwerkbedrijf heeft als doel om studenten werkervaring te laten opdoen door samen te werken aan echte projecten.