Met de goedkeuring van deze subsidieaanvraag komt er ruim 1,1 miljoen euro vrij om de komende vier jaar te investeren in activiteiten die de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Maar liefst acht partners uit de regio slaan in het project CircuLEREN hun handen ineen: ROC Rivor, Koningin Wilhelmina College, RSG Lingecollege, Van der Valk Tiel B.V., Ziekenhuis Rivierenland, Zorgcentra de Betuwe, Stichting Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie en Werkzaak Rivierenland.

Duurzame inzetbaarheid
Regio Rivierenland kent relatief veel laagopgeleiden (waaronder ook veel werklozen), maar tegelijkertijd is er sprake van veel vacatures op datzelfde niveau. Op het niveau van Entree en MBO2 is enorm veel potentie en werk. Hoe komt dit duurzaam samen en blijft het bij elkaar? De PPS wil een duidelijke verbetering leveren aan de aansluiting tussen vraag en aanbod. Josje Verhoeven, directeur Startacademie bij ROC Rivor, legt uit: “De arbeidsmarkt heeft behoefte aan werknemers die mee veranderen en multi-inzetbaar zijn. Maar het is vooral ook belangrijk dat de medewerker zichtbaar blijft in het netwerk. Het draait niet alleen meer om het ontwikkelen van vakkennis. Dit betekent dat medewerkers én het bedrijfsleven een lerende houding moeten aannemen. Jezelf ontwikkelen kan overal en is niet gebonden aan een klaslokaal. In deze setting is het bedrijf de school en helpen we elkaar te blijven leren. ”

Flexibel en vraaggestuurd onderwijs
Om ervoor te zorgen dat werknemers aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt wordt het onderwijs flexibel en vraaggestuurd vormgegeven. “Alleen op die manier kunnen we namelijk écht aan de behoefte van de markt voldoen. Er moet bijvoorbeeld ruimte komen om jongeren en volwassenen de mogelijkheid te bieden om delen van opleidingen met een certificaat af te sluiten. Of het aanbieden van meer maatwerktrajecten voor volwassenen, in samenspraak met regionale partners. Daarbij is het zaak voor ROC Rivor om de komende jaren deze mogelijkheden te verkennen en met de uitvoering ervan nog meer te experimenteren.”, aldus Josje Verhoeven.

Vier speerpunten
Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen is hierbij van groot belang. Want alleen wanneer onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven goed en duurzaam samenwerken, zorgen we ervoor dat medewerkers middels een doorlopende sociale (ontwikkel)lijn aansluiten op de eisen en wensen van de veranderende sectoren.

Om dit te realiseren focust CircuLEREN op vier speerpunten, namelijk: breed opleiden van medewerkers en het verzilveren van kennis (doorlopende leerlijn), de doorlopende sociale (ontwikkel)lijn waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat, maar ook professionalisering waarbij maatwerk, oftewel het afstemmen van het onderwijs en de leerbehoefte van het individu een speerpunt is. Als laatste speelt het versterken van het netwerk een belangrijke rol. Hierbij staat kennisdeling tussen de partijen centraal. Onmisbaar als je wil investeren in een goede samenwerking. Logoloos samenwerken, en dus niet meer vanuit het eigen belang denken, is het ultieme doel.

Subsidieaanvraag
Vorig jaar diende de samenwerkingspartijen ook al een subsidieaanvraag in bij de overheid. En ook toen werd het project CircuLEREN akkoord bevonden. Wegens budgetuitputting ontvingen zij toch een afwijzing. “Dat was een ontzettende domper”, aldus Josje Verhoeven. “Maar daar hebben we ons gelukkig niet door laten tegenhouden. We zijn pro-actief aan de slag gegaan met onze plannen en hebben een aantal pilots uitgezet. Dit werd door het ministerie zeer gewaardeerd. Daarmee tonen we aan dat we honderd procent achter onze plannen en ambities staan. We gaan de komende jaren met dit project echt een positieve beweging in de regio op gang brengen.”