Elke deelnemende organisatie had een eigen tafel in de aula van ROC Rivor op de Bachstraat. De studenten rouleerden in kleine groepjes van tafel naar tafel en in 8 tot 10 minuten maakten ze kennis met de professionals. Daarbij stelden ze vragen of gaven ze praktijkvoorbeelden gerelateerd aan respect. Sinds 2008 organiseert de gemeente Tiel deze Respect-speeddates voor studenten van de Entree-opleidingen.

Speeddates
De leerlingen gingen ‘dates’ aan met onder meer vertegenwoordigers van de AVRI Handhaving, jongerenwerk, Schuldhulpverlening, Wijkteam en Iriszorg. In de gesprekken zochten ze naar antwoorden op vragen als “Hebben we wel voldoende respect voor elkaar?” en “Wat maakt dat we respect voor een ander hebben?”. Iedere date startte met een voorstelrondje en introductie door de ‘tafelheer/-dame’ met daarin onder meer een praktijkvoorbeeld van 'respectloos gedrag'. Inhoudelijk sluiten de gesprekken aan bij de lessen burgerschap van de studenten en geven ze studenten inzicht in hulpverlenende beroepen en wat deze betekenen voor onze maatschappij.

Samenwerken in de regio
ROC Rivor biedt al 30 jaar middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. ROC Rivor rust mensen toe voor de samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolgonderwijs. Dit wordt mede gerealiseerd door samenwerking met de partners in de regio waaronder gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen in de regio Rivierenland.