De kennis en ervaring die Hafssa heeft opgedaan in Kroatië, sluit mooi aan op haar nieuwe uitdagingen in Suriname. Hafssa gaat van 5 februari tot en met 19 april op stage. Bij het verzorgingstehuis PEC (Professional Extended Care) in Paramaribo gaat zij beroepsgerichte taken uitvoeren en zich verder oriënteren op het vakgebied, in het bedrijf en in de cultuur.

Bij een buitenlandse stage komt meer kijken dan je denkt. Zo moet je een aantal zaken op orde hebben voordat je vertrekt. Je moet natuurlijk toestemming hebben om in het buitenland op stage te gaan en je stagebedrijf moet voldoen aan de eisen van de opleiding en natuurlijk ook een verblijf regelen.

Haffsa hoopt tijdens haar stage in Paramaribo het meest te leren over de verschillen op haar vakgebied en op cultureel vlak. Zij hoopt dan ook veel ervaringen en informatie te kunnen uitwisselen tussen Nederland en Suriname. Zo is het voor beide partijen een mooie leerervaring.

Wij wensen Haffsa een fijne en leerzame tijd in Suriname!

Hafssa