Toelichting op het besluit
Er zijn verschillende redenen om te stoppen met VAVO, waarbij zorgen over het waarborgen van de onderwijskwaliteit en instroom van nieuwe leerlingen, nu en in de toekomst, een belangrijke rol spelen.

Al vele jaren merken we dat het lastig is om voldoende VAVO-leerlingen te begroeten, waardoor het financieel niet haalbaar is om VAVO te behouden. De laatste twee jaren en het komende jaar, heeft de aangepaste slaag- en zakregeling op de VO-scholen vanwege corona hier bovendien ook een negatief effect op. Daarnaast hebben we de komende jaren in onze regio te maken met demografische krimp (er zijn minder jongeren) en toegenomen concurrentie van VO-scholen, die in sommige gevallen ook zelf gespreid examens mogen afnemen. Een verdere daling van het aantal VAVO-leerlingen voor ROC Rivor is dan het gevolg. Na zorgvuldige afweging en overleg is dan ook besloten om te stoppen met VAVO.

Gevolgen
De huidige VAVO-leerlingen kunnen dit schooljaar nog afronden; het besluit heeft geen gevolgen voor een 2de/3de examenkans. Huidige en nieuwe leerlingen die zich voor volgend schooljaar bij VAVO hadden aangemeld, krijgen een warme overdracht naar een andere VAVO-aanbieder van hun keuze.