Op 15 juni gaven de wethouders onderwijs en bestuurders van het voortgezet onderwijs- (vo) in Rivierenland en ROC Rivor gezamenlijk al groen licht voor de programma aanpak voor de komende vier jaar. Voor de realisatie van dit programma stelt het ministerie van OCW ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar, op basis van de vóór 1 oktober ingediende subsidieaanvraag.

Voorzitter College van Bestuur Stan Vloet ondertekende het VSV-convenant namens alle onderwijspartijen in Rivierenland. “We staan samen voor goed onderwijs en willen dit voor iedereen mogelijk maken. Wij doen er alles aan om alle studenten, ondanks de uitdagingen die ze onderweg tegen komen, te begeleiden naar een diploma en een mooie toekomst. Deze aanpak voor voortijdig schoolverlaten past goed bij de maatschappelijke opdracht, die wij als school hebben”, aldus Stan Vloet.

Onder leiding van stuurgroep

De stuurgroep vsv voert de leiding over de uitvoering van het programma en bestaat uit de contactgemeente Tiel, gemeente West-Betuwe, gemeente Culemborg, Ministerie van OCW, ROC Rivor, O.R.S. Lek en Linge en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Rivierenland. RMC Rivierenland is programmacoördinator.

Aanpak voor de komende vier jaar

In regio Rivierenland wordt al jaren nauw samengewerkt om voortijdig schoolverlaten (vsv) en verzuim terug te dringen, onder andere in de regionale aanpak vsv. Voortgezet onderwijs (vo), ROC Rivor en gemeenten in Rivierenland werken in deze aanpak nauw samen om dit voor elkaar te krijgen. Het huidige programma loopt eind 2020 af. In het programma voor de komende vier jaar staan nieuwe maatregelen, maar ook projecten uit het vorige programma die worden voortgezet. Deze projecten dragen ook de komende jaren bij aan de doelstelling om zoveel mogelijk jongeren, liefst met een startkwalificatie, mee te laten doen in de maatschappij.

De programma aanpak, op basis van door het Ministerie van OCW opgestelde doelen, richt zich niet alleen op het verlagen van het aantal jaarlijks nieuwe voortijdig schoolverlaters tussen de 12-23 jaar, maar ook op het vergroten van het aantal voortijdige uitvallers dat een jaar later terug naar school of aan het werk gaat. Daarnaast krijgt het monitoren en ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie een nadrukkelijke rol.

Inhoud van het programma

Voor bepaalde groepen jongeren blijken generieke maatregelen en interventies niet (meer) te werken. Zij hebben maatwerkondersteuning nodig, die in het programma wordt opgenomen en gefaciliteerd. Ook wordt budget vrijgemaakt voor innovatieve plannen binnen het vo. Nieuw in het programma is ook de aandacht voor ouderbetrokkenheid. Daarnaast worden huidige succesvolle projecten voortgezet, waaronder de aandacht voor (risico)jongeren die overstappen van het vo naar het mbo.

Stan Vloet en Marcel Melissen ondertekenen

Fotobijschrift: Namens alle gemeenten en scholen die meedoen in het programma zetten Voorzitter College van Bestuur Stan Vloet van ROC Rivor (links op de foto) en wethouder Marcel Melissen van contactgemeente Tiel (rechts op de foto) hun handtekening onder de subsidieaanvraag voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024.