’s Heeren Loo en ROC Rivor hebben op maandag 22 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend om de mogelijkheden voor praktijkgestuurd leren nog verder uit te breiden.

Praktijkgestuurd leren is een succesvol concept waar ’s Heeren Loo en onderwijsorganisaties elkaar op een vernieuwende manier versterken om de kloof tussen onderwijs en het werken in de zorg te slechten. Met praktijkgestuurd leren nemen studenten zelf verantwoordelijkheid voor het leerproces en nemen ze vanuit het werk met cliënten direct vragen mee naar school. Talentvol ontwikkelen is hierin het uitgangspunt en daarin heeft een student veel meer de regie op zijn/ haar leerbehoefte. En juist die leerbehoefte, ontstaan uit wat cliënten nodig hebben, is de basis van het onderwijsprogramma. Wim Vonk, Regiodirecteur: ’s Heeren Loo wil nieuwe medewerkers, zij-instromers maar ook jongeren, een flexibel pad naar de zorg aanbieden. Daarom is de opleiding naar het vak van Begeleider zo flexibel ingericht dat elke student in kan gaan op wat direct in de praktijk wordt ervaren. Ben je een snelle student, of heb je eerder al wat ervaring opgedaan, dan kun je sneller door de opleiding heen. Zo bieden we iedereen een eigen pad naar ons werk om zo een goed leven voor cliënten te realiseren.

Deze vorm van samenwerken past perfect binnen de visie van ROC Rivor, waar leven lang ontwikkelen centraal staat. “ROC Rivor heeft alle ingrediënten in huis om nieuwe recepten van onderwijs te bieden. Met deze samenwerking voegen we er weer een recept bij”, aldus Josje Verhoeven, directeur van de Startacademie en Academie Zorg en Welzijn. “Oplossingen moet je zoeken buiten de bestaande wegen en dat heeft het hedendaagse onderwijs nodig. Daarom zijn wij trots om samen met ’s Heeren Loo weer vele medewerkers in de zorg op te leiden”.

Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op hun rol als medewerker in de dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking. Studenten werken en leren via praktijkgestuurd leren vanuit hun eigen kracht en kunnen daardoor, via een eigen leerpad, de beste zorg voor cliënten bieden.

Ondertekening