De studenten van niveau 2/3 moesten zich bewijzen op de heftruck, de stapelaar en palletwagen. Met behulp hiervan werden diverse parcours al dan niet geblinddoekt afgelegd worden. Ook was een van de opdrachten het beladen van een vrachtauto op een slimme manier. Paula Koppes, docent van ROC Rivor, was jurylid bij diverse onderdelen van deze wedstrijd. Na twee dagen werd de balans opgemaakt. Rivor-student Renso Strating won met zijn team het onderdeel ‘samenwerken’. Benny Boskamp werd met zijn team tweede in de behendigheidswedstrijd en Wesley van Malsen werd derde op dit onderdeel. Een zeer knappe prestatie van de studenten!

De studenten van niveau 4 gingen ondertussen aan de slag met een project, waarbij docent Bauke Felix zitting nam in de jury. De studenten kregen als opdracht het transport berekenen voor een klant. Hierbij was het van belang dat zij zich eerst oriënteren op de Logistieke vakbeurs in het beurscentrum van Kalkar. Daarna werd alles uitvoerig doorgerekend. Belangrijk onderdeel van deze wedstrijd was het maken van een mooie hand-out voor de jury. Uiteindelijk moesten de bevindingen van de teams gepresenteerd worden aan alle deelnemers en juryleden. Rivor-student Daniel Rozendal maakte de winnende hand-out met zijn team. Dit resulteerde uiteindelijk in een mooie tweede plaats voor zijn team. Een zeer geslaagde deelname voor ROC Rivor aan de Euregionale Logistiekwedstrijden!