De oranje servicebalie zal vanaf 26 augustus iedere maandagmiddag van 13:00 – 15:00 uur en woensdagochtend van 10:00 – 12:00 uur geopend zijn. De vrijwilligers van de servicebalie zijn straks aanwezig in de centrale hal van het gemeentehuis, maar hebben ook de mogelijkheid om met een bezoeker apart te zitten in een afgesloten ruimte. In de zomer zal er al een paar keer worden proefgedraaid. Bij veel belangstelling zal er gekeken worden of de openingstijden verruimd kunnen worden.

Ook aanwezig in het ziekenhuis
Op 12 juni opende er ook een oranje servicepunt in het Ziekenhuis Rivierenland. Bezoekers en patiënten kunnen vanaf maandag 1 juli van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 16:00 uur terecht voor hulp bij het lezen van moeilijke brieven en/of bijsluiters, het invullen van formulieren of bij de weg vinden in het ziekenhuis.

Samenwerking
Het openen van een oranje servicebalie in het gemeentehuis van Tiel en een oranje servicepunt in het Ziekenhuis Rivierenland is een initiatief van acht organisaties. Dit zijn: Gemeente Tiel, Werkzaak Rivierenland, UWV Werkbedrijf Tiel, Servicepunt Leren en Werken Rivierenland, ROC Rivor, Ziekenhuis Rivierenland, Mozaïek Welzijn en Bibliotheek Rivierenland. Het initiatief is mede dankzij een bijdrage van Tel mee met Taal en Rabobank West Betuwe tot stand gekomen.

ROC Rivor is trots om deel te nemen aan dit mooie initiatief. Met educatie helpen wij laag geletterde volwassenen, maar dit biedt nog een extra steun.

Openingshandeling Oranje Servicebalie Stadhuiscampus