De vragen die vanuit het regionale bedrijfsleven over de BPV binnen kwamen, veranderden. Daarom heeft ROC Rivor in 2022 onderzocht hoe het BPV-bureau functioneert gelet op (interne) ontwikkelingen en vragen en wensen van de arbeidsmarktregio. Edwin Brussen, Onderwijsdirecteur ROC Rivor: “De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek wezen naar een centrale aansturing van alle interne processen rondom stages en meer ruimte voor andere vragen vanuit het werkveld.”

Centraal georganiseerd BPV-bureau

Vanaf het derde kwartaal 2022 heeft ROC Rivor ingezet op een centraal georganiseerd BPV-bureau om alle processen rondom stages goed en centraal te organiseren. We hebben processen gestroomlijnd en aangescherpt, de documentenstroom verder gedigitaliseerd en het BPV-bureau letterlijk centraler in het gebouw gezet. De officiële opening van het nieuwe BPV-Bureau in de hal van de hoofdlocatie van ROC Rivor aan de Bachstraat 1 in Tiel werd gisteren gedaan door burgemeester Beenakker.

Laagdrempelig regionaal BPV-platform

Brussen: “In de volgende fase gaan we, in aanvulling op het plaatsen van studenten bij stagebedrijven, (nog) meer aansluiting zoeken bij het bedrijfsleven. Het centraal georganiseerde BPV-bureau is daarmee ook een eerste stap naar de ambitie van ROC Rivor om alle contacten en relaties met werkgevers over opleiden en ontwikkelen te centraliseren in één laagdrempelig regionaal BPV-platform. Dit doen we vanuit de ambitie dat meer samenwerking in de regio leidt tot een (nog) betere aansluiting van (v)mbo-opleidingen op de praktijk en tot meer toekomstgericht onderwijs voor onze studenten.”

BPV-Bureau opening burgemeester