Afgelopen dinsdag hebben de studenten hun ontwerpen aan Staatsbosbeheer gepresenteerd. Zij hadden tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie, een maquette van hun ontwerp en een moodboard van de verschillende materialen en inrichting van het huisje gemaakt.

Staatsbosbeheer was zeer verrast en onder de indruk van de verschillende presentaties en ontwerpen en gaat dit zeker meenemen bij het ontwerp van het definitieve huisje.

Bij de bouw van het nieuwe kooikershuisje zullen ook studenten betrokken worden.

Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie
De opdracht voeren de studenten uit binnen het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het leerwerkbedrijf heeft als doel om studenten werkervaring te laten opdoen door samen te werken aan echte projecten.