Intensieve samenwerking in de techniek essentieel

Van Woesik: “Om de opleidingen goed aan te laten sluiten bij de wensen uit het bedrijfsleven is het belangrijk dat we partners vinden. Ik neem bedrijven graag mee naar de voorkant van het onderwijsproces; dat betekent meedenken over de inhoud van het onderwijsprogramma. Welke ontwikkelingen zijn er in de markt en hoe spelen we daar als ROC’s op in? Ik snap dat het bedrijfsleven geen onderwijs expertise heeft. Maar we hebben elkaar wel nodig om gezamenlijk goede vakmensen op te leiden.

Om opleidingsprogramma’s up-to-date te houden is interactie met het bedrijfsleven nodig. Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Wat moet een technicus aan kennis en vaardigheden bezitten om zijn werk goed uit te kunnen voeren? Ook ROC’s onderling wisselen kennis uit, zo vertellen Frans van Woesik van ROC Rivor en Folkert Potze van ROC Nijmegen in het interview. Lees hier het volledige artikel.