Eerste lichting Mechatronica niveau 3 studenten geëxamineerd

Dat Mechatronica vraagt om nauwkeurig werken, is een gegeven. Eén examenopdracht bestond daarom uit het uitlijnen van een motor met laser uitlijnapparatuur. Daarnaast bouwden de studenten een besturingskast met bijbehorend testplan. Daar moest goed over worden nagedacht, want alle elektronische componenten moeten kloppen. Op de laatste examendag werd er in de besturingskast een PLC-systeem geprogrammeerd, zodat ze het vanaf de computer automatisch kunnen aansturen. Toen was het tijd om te testen of alles naar behoren werkt. Een spannend moment voor de studenten.

Eerste lichting Mechatronica niveau 3 studenten geëxamineerd

Leren van elkaar
In de Mechatronica is naast zelfstandig werken ook samenwerken heel belangrijk. Zowel het samenwerken met andere afdelingen als met directe collega’s. Dit werd ook getoetst in een examenopdracht. De derdejaars kregen de opdracht om aan eerstejaars instructies te geven om bepaalde handelingen uit te voeren. Examinatoren beoordeelde de instructie op onder andere op de manier van communiceren, taalvaardigheid en tempo van uitleggen.

Voor de studenten waren dit de laatste loodjes van hun opleiding. Wij hopen ze binnenkort allemaal bij de diploma-uitreiking te zien!