Daarnaast kregen zij informatie over de boekenlijst, het rooster voor de eerste periode en de introductieactiviteiten in de eerste lesweek. Ook werden praktische zaken geregeld, zoals foto’s maken voor het schoolpasje en het tekenen van de onderwijsovereenkomst (mocht dit nog niet gedaan zijn). En terwijl de jongeren in hun nieuwe klas zaten, werden de ouders geïnformeerd over voor hen interessante zaken. Wat te doen bij ziekte van hun kind? Hoe worden zij op de hoogte gehouden van de studievoortgang? Bij wie moeten ze aan de bel trekken als ze zich zorgen maken over hun kind? En hoe kunnen ze meepraten en meedenken met onze school?

Met al deze informatie al voor de zomer op zak kunnen de jongeren en hun ouders/verzorgers nu gaan genieten van de diploma-uitreiking op het vo en een welverdiende vakantie!