Tijdens de bijeenkomst kwamen twee sprekers aan het woord. Prof. Dr. Maurice de Greef gaf een toelichting op de impactmeting die hij jaarlijks in de regio uitvoert. In de impactmeting wordt onderzocht hoe de trajecten in het kader van de volwassenen educatie bijdragen aan de sociale inclusie van de deelnemers. Hierin worden onderwerpen meegenomen zoals vooruitgang op het gebied van Nederlandse taal, op het gebied van werk, zelfredzaamheid en financiële vaardigheden. Hieruit blijkt dat we in deze regio goed bezig zijn. Vooral vanwege de sterke infrastructuur en goede samenwerking tussen de partners scoren we op bijna elk onderdeel boven het landelijk gemiddelde.

De tweede spreker prof. Jelle Jolles nam ons mee in een interessant verhaal over de werking van het Brein. De boodschap was dat het stimuleren van ons brein op veel verschillende manieren van groot belang is voor het leren van lezen en schrijven. Dus niet alleen boeken lezen, maar ook creatief bezig zijn, kijken naar kunst, het maken van theater, gesprekken voeren en veel andere manieren om het brein te prikkelen dragen hier aan bij.

Hier sloot mooi bij aan dat de middag werd afgesloten met een opvoering van de theatergroep. Deze groep bestaat uit inburgeraars die les hebben bij ROC Rivor en via deze theatergroep hun mondelinge vaardigheden en assertiviteit op een leuke manier trainen. Het was een mooie en indrukwekkende voorstelling die ons ook wakker heeft geschut en geconfronteerd met vooroordelen waar je als inburgeraar tegenaan kan lopen.

Uitreiking Paarse Tulp

Een bijzonder moment tijdens deze middag was de uitreiking van de Paarse Tulp. De prijs is opgericht ter nagedachtenis aan Angela IJkhout die in het voorjaar van 2021 plotseling is overleden. De Tulp wordt uitgereikt aan een regionale organisatie die zich op een innovatieve, creatieve en betrokken manier inzet voor de aanpak laaggeletterdheid. Dit was waar ook Angela voor stond, zij zette zich onvermoeibaar in voor de mensen in de regio die moeite hadden met lezen en schrijven en dit graag wilden verbeteren. Angela was in vele opzichten een prachtige vrouw en voor ons een speciale collega. We zijn er dan ook enorm trots op dat deze prijs voor de eerste keer aan ons wordt uitgereikt.