Geweldige ervaring

Door mijn buitenlandse stage heb ik de afgelopen 6 weken als leerling verpleegkundige mee mogen kijken en werken in Hospice Arco Cavent op Curaçao. Dit heeft me een geweldige ervaring opgeleverd! Vaak viel ik van de ene verbazing in de andere en vroeg ik me af waarom sommige zorgtaken zo anders gaan dan in Nederland.

Anders dan in Nederland

Al snel ontdekte ik er op Curaçao minder middelen ter beschikking zijn dan dat wij in Nederland gewend zijn. Zo is een tillift of een hoog/laag bed niet zo vanzelfsprekend. Iedere zorgverlener moet beschikken over een flinke portie probleemoplossend vermogen.

Net zoals in Nederland kent de zorg op Curaçao vele tradities. Die moeten we koesteren, maar deze tradities maken het soms ook moeilijk om buiten de denkkaders te treden. Desondanks stonden ze open voor mijn workshop om een transferhulpmiddel te introduceren.

Team vrijwilligers

Wat me het meest verbaasde is dat Hospice Arco Cavent vrijwel geheel afhankelijk is van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Dit maakt het voor hen iedere maand weer spannend om de exploitatie draaiende te houden. Ondanks de steeds terugkerende geldzorgen staat er dagelijks een grandioos team van vrijwilligers dagelijks klaar staat om de bewoners optimaal te verzorgen!

Het heerlijke klimaat, de hartelijkheid van de Curaçaoënaars, maar bovenal een zeer geslaagde stageplaats heeft er toe geleid dat het verblijf op Curaçao me compleet veroverd heeft😊.

Voor eenieder die nog twijfelt of een buitenlandse stage wat voor hem/haar is zou ik adviseren: GEWOON DOEN!!!!

Stage lopen in het buitenland

Wil jij ook stage lopen in het buitenland? Stuur dan een mail naar internationaloffice@rocrivor.nl voor meer informatie!

Steun