De Open Dag is een mooie gelegenheid om sfeer te proeven op de locaties en vragen te stellen aan studenten en docenten. De studenten houden demonstraties en laten hun laatste projecten zien. Docenten geven informatie over de beroepen en opleidingen. Voor de twijfelaars is er een beroepsinteressetest. Alles is aanwezig om een goede studiekeuze te kunnen maken. Tijdens de avond is het ook mogelijk om je meteen aan te melden voor een opleiding.

Opleidingen
Geïnteresseerden kunnen op de Open Dag terecht voor meer informatie over mbo-opleidingen in de richtingen Bouwen en Wonen, Produceren, Installeren en Energie, Mobiliteit en Transport, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen,

Horeca, Hospitality en Recreatie en Media, Vormgeving en ICT. Ook kunnen bezoekers zich laten informeren over diverse (educatie-)cursussen, bedrijfsopleidingen, entreeopleidingen en VAVO-opleidingen. Let op: de ICT-opleidingen bevinden zich vanaf dit schooljaar op de Bachstraat en de VAVO academie is vanaf dit schooljaar gevestigd op de Oudenhof in Geldermalsen.

Aanwezige leerbedrijven, instellingen en het Servicepunt Werken en Leren Rivierenland vertellen tijdens de Open Dag meer over de beroepen van de toekomst, leerwerkplekken en stages.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan aan voor de Open Dag via rocrivor.nl/opendag. De Open Dag vindt plaats op de Bachstraat en Franklinstraat in Tiel en de Oudenhof (VAVO) en Poppenbouwing in Geldermalsen. Familieleden en vrienden zijn ook van harte welkom, zij kunnen jou helpen bij het maken van een goede studiekeuze.

Verbouwing
Afgelopen voorjaar is gestart met de verbouwing op de Bachstraat om een aantrekkelijker, modernere en warmere omgeving voor onze studenten te creëren. De buitengevel is geschilderd en momenteel wordt er ook houtwerk aangebracht. Later dit schooljaar wordt ook de entree vernieuwd. Binnenin de school zijn inmiddels twee vleugels met lokalen opgeknapt en staat ook het vernieuwen van de aula op de planning. Tijdens de Open Dag kun je het eerste resultaat al bewonderen.
Ook op locatie Oudenhof in Geldermalsen (VAVO) is het nodige opgeknapt om een fijne omgeving te creëren voor studenten.

Over ROC Rivor
ROC Rivor is hét opleidingscentrum voor regio Rivierenland en biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Er zijn vestigingen in Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel. ROC Rivor rust mensen toe voor de samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolgonderwijs. Dit wordt mede gerealiseerd door intensieve samenwerking met de partners in de regio, onder andere gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen.