Met het onderwijsmodel ‘The LearnSpot’ wordt er tegemoetgekomen aan de veranderende leerbehoefte van mensen en organisaties in de zorg en welzijn. Een toekomstbestendige en duurzame manier van onderwijs waarbij diverse grote organisaties en (zorg)instellingen betrokken zijn.

Extra investering
Al enige tijd werken onderwijs- en zorgpartners samen aan een vernieuwend onderwijsconcept. Afgelopen jaar hebben zij diverse trajecten met eigentijds en flexibel onderwijs opgezet, mét succes voor werkgever en werknemer.
De 1,3 miljoen euro toegekende subsidie vanuit OCW maakt het, samen met de ruim 2,6 miljoen euro cofinanciering van de partners, nu mogelijk om flink te investeren in het onderwijs. Josje Verhoeven, directeur ROC Rivor legt uit: “Een extra investering is nodig om een grote sprong voorwaarts te maken en het nieuwe onderwijsmodel van The LearnSpot beschikbaar te maken voor BOL- en BBL-studenten, en op korte termijn voor alle lerenden in de sector Zorg en Welzijn”.

The LearnSpot: flexibel en modulair leren
Deze nieuwe onderwijsvorm is flexibel, modulair ingericht en wordt vormgegeven door alle partners die er belang bij hebben: de lerende, de onderwijsinstelling en de zorginstelling. Niet alleen biedt dit de mogelijkheid om fijnmaziger op te leiden en te verzilveren (en routes op maat uit te stippelen), maar dit maakt het ook mogelijk om snel in te kunnen spelen op altijd veranderende omstandigheden. Dit gebeurt o.a. door het aanbieden van ‘dagverse’ content die je altijd en overal tot je beschikking hebt. Bovendien leer en werk je met mensen om je heen die snappen hoe het nieuwe leren werkt. Op deze manier kan het samenwerkingsverband op duurzame wijze tegemoet komen aan de uitdagingen op het gebied van (een leven lang) leren en ontwikkelen in de zorg. Maar voor de welzijnssector, zoals onderwijs en kinderopvang, biedt dit vernieuwende onderwijs ongelooflijk veel kansen.

Partners The LearnSpot
Naast ROC Rivor, zijn ook Avans+, Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), Betuwe Zorg, Nehem, Motivatie Academie, Next Learning Valley en Zorgcentra De Betuwe onderdeel van The LearnSpot. Deze partners zijn tevens belangrijke co-financierders. Daarnaast hebben Santé partners, de regionale V&V-tafel en branchevereniging ActiZ hun steun toegezegd aan The LearnSpot d.m.v. het ondertekenen van een intentieverklaring.