Investeren in de toekomst

Het begeleiden van toekomstige beroepsbeoefenaren gedurende de stageperiode kost natuurlijk tijd, ruimte en middelen. Maar u krijgt er ook wat voor terug:

  • In de loop van de stage kan een stagiair steeds meer taken en werkzaamheden in uw bedrijf zelfstandig uitvoeren; waardoor u begeleidingstijd “terugverdient”;
  • De stagiair neemt kennis en vaardigheden uit zijn of haar opleiding mee naar uw organisatie. Daardoor kan een uitwisseling ontstaan waarmee beide partijen hun voordeel kunnen doen;
  • U draagt bij aan goed gekwalificeerd personeel voor de bedrijfstak en de regio, waarbij u zelf vooraan staat bij het verwerven van geschikte medewerkers;
  • Uw bedrijf of organisatie ontvangt het predicaat “Erkend Leerbedrijf” en wordt opgenomen in het landelijk register van erkende leerbedrijven. Uw klanten en relaties herkennen daarmee de waarde die u aan deskundigheid hecht, want u laat uw opdrachtgevers zien dat u opleiden belangrijk vindt.

Het beschikbaar stellen van stageplaatsen betekent investeren in de kwaliteit van toekomstige medewerkers en daarmee in de kwaliteit van uw organisatie.

Interesse?

Heeft u interesse in een stagiair van ROC Rivor? Lees hier meer informatie over: