Hoe ziet de cursus Inburgering eruit?

Hieronder vindt u relevantie informatie over de cursus Inburgering.

Voor wie?
Woont u sinds kort in Nederland en heeft u een brief van DUO (Rijksoverheid) ontvangen dat u moet inburgeren? Dan is deze cursus geschikt voor u!

Duur
Hoe lang de cursus duurt, hangt af van uw vooropleiding, uw kennis van de Nederlandse taal en hoe hard u werkt. De lessen worden zowel overdag als in de avonduren gegeven.

Maximale groepsgrootte
Een cursusgroep bestaat uit maximaal 12 tot 18 personen.

Kosten
€ 1.250,- per 10 weken.

U krijgt eerst een contract van 10 weken, welke verlengd kan worden. Er zijn in totaal 40 lesweken per jaar. Sinds januari 2015 moeten inburgeraars ook een portfolio maken voor Oriëntatie op de Arbeidsmarkt. De bijbehorende training en één examen kost € 500,-. Daarnaast hanteren we per opleidingsniveau een uurtarief:

 • Analfabeet 14 euro p/u
 • Laag opgeleid 13 euro p/u
 • Hoog opgeleid 13 euro p/u

Lening bij DUO
Omdat ROC Rivor het Keurmerk Inburgering heeft, kunt u als inburgeraar in veel gevallen een lening afsluiten bij DUO (Dienst Uitvoering Overheid). Voor meer informatie kijk op www.inburgeren.nl. U kunt er ook voor kiezen de cursus en het examen zelf te betalen.

Locaties
Tiel, Zaltbommel en Culemborg.

Het inburgeringstraject bestaat uit 3 onderdelen: alfabetisering, inburgering en staatsexamen.

Alfabetisering
Als u het Nederlandse schrift niet kent of u moet leren lezen en schrijven, dan start u met een Alfabetiseringscursus. U oefent met Nederlands:

 • spreken
 • luisteren
 • schrijven
 • lezen

In deze cursus leert u basisvaardigheden zoals eenvoudige woorden lezen, adresgegevens schrijven of dagen van de week herkennen. U heeft 5 uren per week les.

Inburgering
De Inburgeringscursus zorgt ervoor dat u de Nederlandse taal leert op niveau A1 - A2. ROC Rivor werkt middels een vaste methode: Taal Compleet. De cursus is inclusief:

 • Training voor het examen.
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).
 • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

U heeft 7,5 klokuren per week les. Daarnaast krijgt u een aantal uren per week huiswerk. ROC Rivor is door Blik op Werk, een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie, gecertificeerd en voldoet daarmee aan de gestelde normen voor inburgeringcursussen.

Staatsexamen
In de Staatsexamencursus worden de vier onderdelen van de Nederlandse taal geoefend en traint u voor het examen. Voor het Staatsexamen gebruikt ROC Rivor een vaste methode: 'De opmaat' en 'De sprong'. ROC Rivor biedt 2 soorten Staatsexamencursussen aan:

 • Staatsexamen NT2 - 1 is er voor cursisten die een beroepsopleiding gaan volgen.
 • Staatsexamen NT2 - 2 is er voor cursisten die willen gaan studeren op het hbo of zij die naar de universiteit willen.

ROC Rivor werkt samen met betrokken docenten die niet alleen de lessen verzorgen. Zij zien er ook op toe dat u zich prettig voelt in de groep en houden uw vorderingen goed in de gaten.

Met behulp van de computer kunt u als cursist examentraining volgen en oefenen. Dit wordt gedaan met Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Ook het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in de cursus aangeboden.

Wanneer u zich bij ROC Rivor aanmeldt, krijgt u een intakegesprek en intaketoetsen. Vervolgens wordt vastgesteld op welk taalniveau u met de cursus start en hoe lang de cursus zal duren.

Meer cursusmogelijkheden (basis) Nederlands

Wilt u na het inburgeren nog beter Nederlands leren? Bij ROC Rivor kunt u diverse cursussen volgen, zoals:

Meer informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de Afdeling Educatie. Dat kan per mail: educatie@rocrivor.nl of door te bellen naar 0344-656200.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een Inburgeringscursus van ROC Rivor? ROC Rivor hanteert een klachtenregeling. Ook kunt u bij Blik op Werk een klacht indienen.