VAVO
academie

De VAVO academie is onderdeel van ROC Rivor waar je een havo- of mavo-diploma kunt behalen. Studenten volgen per vak een eigen programma bestaande uit een of meerdere examenvakken op mavo- of havo-niveau. Bij ieder vak wordt de leerstof van twee examenjaren in één jaar aangeboden. Dat vraagt van de student en het ervaren docententeam de nodige inspanningen. Voor ieder vak volg je wekelijks een aantal verplichte lessen van een vakdocent. Daarnaast word je begeleid door een mentor, trajectbegeleider en (indien dat nodig blijkt te zijn) een coach vanuit het Loopbaancentrum.

VAVO academie

Ontdek de VAVO op 20 juni
Wil je meer weten over onze VAVO-opleidingen en alle mogelijkheden? Kom dan 20 juni tussen 18.30-21.00 uur naar onze Informatieavond. Meld je nu aan!

VAVO academie
De VAVO academie biedt het examentraject mavo (kernvakken en sectorwerkstuk) en het examentraject havo (kernvakken en sectorwerkstuk) aan. Voor deze korte, intensieve trajecten gelden wel toelatingseisen; één daarvan is dat je bereid bent om hard te werken. Studeren op school is mogelijk. Naast de uitgebreide persoonlijke begeleiding van je mentor is er een trajectbegeleider die je o.a. begeleidt bij de keuze van een vervolgstudie. Als je extra ondersteuning nodig hebt, kan een coach van het Loopbaancentrum jou helpen. Bijvoorbeeld voor faalangstreductietraining, coaching of een training studievaardigheden. Zij zijn er voor jou!

Is de VAVO academie iets voor jou?
Een opleiding aan de VAVO academie kan iets voor jou zijn als:

  • je in het voortgezet onderwijs zit en denkt dat je slagingskans toeneemt door over te stappen naar een andere studieomgeving
  • je bent gezakt voor je middelbare schoolexamen en je geen zin hebt om alle vakken over te doen
  • je een tijdje van school af bent en je ontwikkeling weer op wilt pakken in een volwassen studeeromgeving
  • je door werk en/of gezin niet in staat bent een complete opleiding in het voortgezet onderwijs te starten en in beperkte tijd af te ronden
  • je een of meer vakken op wilt frissen.

Je hoeft dus geen volledig vakkenpakket te volgen als dat niet nodig is. Slaag je voor een vak, dan krijg je daarvoor een mavo- of havo-certificaat. In bepaalde gevallen kom je in aanmerking voor een mavo- of havo-diploma. Dit wordt onder andere vastgelegd tijdens het intakegesprek. Ook de verplichte onderdelen als rekenexamen en profiel- of sectorwerkstuk worden dan vastgelegd.

Wat heb je nodig om succesvol te zijn?
Voor deze korte en intensieve trajecten geldt dat je het niet cadeau krijgt. Je moet hard en regelmatig werken. Daarnaast wordt van je verwacht dat je aanwezig bent in de voor jou georganiseerde lessen. Hard werken is geen garantie voor succes! Mocht het even niet lukken, klop dan aan bij je mentor. Samen met de trajectbegeleider wordt dan een ondersteuningsplan gemaakt.

Wat biedt de VAVO academie?
Om het leerproces zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt de volgende begeleiding aangeboden:

  • aanreiken van belangrijke documenten (uitnodiging voor contactavonden, roosters, planningen, programma's voor toetsing en afsluiting en examenreglement) per mail, post en via onze elektronische leeromgeving It's Learning
  • mentorles met daarin aandacht voor studievoortgang, studievaardigheden en loopbaanoriëntatie
  • begeleid huiswerk maken
  • begeleiding bij het opzetten en ontwikkelen van je profielwerkstuk (PWS) of sectorwerkstuk (SWS)
  • examentraining bij het voorbereiden van reken- en vakexamens.

Lestijden
Het grootste deel van de lessen is overdag. Sommige lessen staan aan het eind van de middag en/of begin van de avond op het rooster. Er wordt onderzocht of een of meer vakken in de avonduren kan worden aangeboden.

Meer informatie
Heb je vragen over de opleidingen van de VAVO academie? Stuur dan een e-mail naar vavo@rocrivor.nl of bel naar 0344-656200 of 0900-7627486 (lokaal tarief) en vraag naar een van de medewerkers van de VAVO academie.

 

sluiten