Vanuit de vier academies van ROC Rivor worden ouders/verzorgers op diverse manieren bij de opleiding van hun kind betrokken. Bijvoorbeeld via ouderavonden, 10-minuten gesprekken, bij intakegesprekken of presentaties en wanneer er sprake is van verzuim of studieproblemen.

Wat kunt u als ouder van ROC Rivor verwachten?

Van ROC Rivor kunt u verwachten dat uw kind met veel persoonlijke aandacht en begeleiding onderwijs krijgt. Wij doen er alles aan om uw kind een goede opleiding te bieden in een kleinschalige en veilige schoolomgeving. Ook voor kinderen die extra begeleiding en/of zorg nodig hebben, is er hulp en ondersteuning beschikbaar.

Wat verwacht ROC Rivor van u?

We verwachten van ouders/verzorgers dat ze actief betrokken zijn bij de studie van hun kind. Daarvoor is het belangrijk dat u bijvoorbeeld naar alle informatie- en ouderavonden komt. Op die avonden informeren wij u over de prestaties van uw kind en de ontwikkelingen binnen ons ROC en het mbo-onderwijs in het algemeen.

Gedragscode

ROC Rivor is een school waarin acceptatie, respect, veiligheid en vertrouwen centraal staan. In onze gedragscode staat beschreven welke spelregels daarbij horen voor studenten en medewerkers. Samen met ouders zorgen we er voor dat deze gedragsregels worden nageleefd.

Contact

Heeft u ideeën, vragen of problemen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Netty Bonouvrié, Decaan
Tel: 0344-656200
E-mail: nettybonouvrie@rocrivor.nl