Hoofdtaken van het Ouderplatform

  • fungeren als klankbordgroep
  • gevraagd en ongevraagd advies geven
  • mede-organiseren van ROC-brede ouderavond

Het Ouderplatform komt 5 - 6 maal per jaar bijeen. Vanuit ROC Rivor sluiten de voorzitter van het College van Bestuur en de decaan aan.

Contact

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in het Ouderplatform? Of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze decaan Netty Bonouvrié.