Hoofdtaken van het Ouderplatform

  • fungeren als klankbordgroep
  • gevraagd en ongevraagd advies geven

Het Ouderplatform komt 5 - 6 maal per jaar bijeen. Vanuit ROC Rivor sluit de decaan aan en regelmatig ook de voorzitter van het College van Bestuur

Contact

Heeft u iets waarvan u denkt dat dit van belang kan zijn voor de ontwikkeling van de school of opleiding? Het ouderplatform hoort dat graag van u, alle input is waardevol. Ons emailadres is ouderplatform@rocrivor.nl. Het platform kan uw vragen en opmerkingen in het overleg met de school ter sprake brengen.

Heeft u daarnaast belangstelling om zitting te nemen in het ouderplatform? Of heeft u overige vragen? U kunt contact opnemen met het ouderplatform via onze decaan Netty Bonouvrié.