Lesgeld

Je betaalt alleen lesgeld als je op 1 augustus van het betreffende jaar 18 jaar of ouder bent. Zolang je jonger bent dan 18 betaal je geen lesgeld, maar alleen de kosten voor leermiddelen. De leermiddelenkosten staan vermeld op de opleidingspagina. De hoogte van het lesgeld verschilt per leerweg en opleidingsniveau:

 • BOL-opleiding: je betaalt per studiejaar het wettelijk verplichte lesgeld. Voor het studiejaar 2018-2019 is dat € 1.155,-. Dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Van DUO krijg je in september of oktober bericht over de betaling.
 • BBL-opleiding: je betaalt per studiejaar het wettelijk verplichte lesgeld. In het studiejaar 2018-2019 is het voor opleidingen op niveau 1 en 2 €240,- en voor niveau 3 en 4 €582,-. Het lesgeld betaal je aan ROC Rivor.

Vrijwillige bijdrage

De studentbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door ROC Rivor wordt besteed aan activiteiten die niet of onvoldoende gesubsidieerd worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een ongevallen-, stage- en WA-verzekering en overige activiteiten zoals projecten, culturele en sportieve activiteiten en gastsprekers. In het studiejaar 2018-2019 is de studentbijdrage:

 • voor BOL-opleidingen €45,-
 • voor BBL-opleidingen €20,-

Kosten leermiddelen en laptop

Met leermiddelen bedoelen we middelen die je nodig hebt voor je opleiding, bijvoorbeeld:

 • boeken
 • software
 • rekenmachine
 • persoonlijke werkkleding

De leermiddelenkosten voor het eerste studiejaar staan vermeld op de opleidingspagina. Vaak zijn de kosten in de andere studiejaren lager. Voor alle mbo-opleidingen dien je te beschikken over een laptop. ROC Rivor hanteert specifieke laptopeisen.

Studiefinanciering

Als je een mbo-opleiding volgt, kom je in aanmerking voor studiefinanciering. Of dit een prestatiebeurs of gift is, is afhankelijk van je opleidingsniveau:

 • Doe je mbo niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift.
 • Doe je mbo niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt het een gift. Haal je je diploma niet, dan moet je het bedrag terugbetalen.

Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, eventueel aangevuld met een aanvullende beurs. Deze wettelijke regelingen veranderen voortdurend. Voor de laatste informatie kijk je op www.duo.nl.

Tegemoetkoming studiekosten BOL-opleiding

Kies je voor een BOL-opleiding en ben je 16 of 17 jaar? Dan is het voor je ouders mogelijk om bij de DUO een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van het inkomen van je ouders.

Reiskosten en OV-kaart

Je krijgt voor het openbaar vervoer een studentenreisproduct als je een BOL-opleiding doet, ook als je nog geen 18 bent. Het studentenreisproduct is er voor Nederlanders en niet-Nederlanders met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Moet je hiervoor betalen?

 • Doe je mbo niveau 1 of 2, dan is je studentenreisproduct altijd gratis.
 • Doe je mbo niveau 3 of 4, dan is je studentenreisproduct een lening. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt je reisproduct een gift.

Je kunt er ook voor kiezen om je reisproduct niet op te halen. Dan ontvang je ook geen extra studiefinanciering. Meer informatie over het studentenreisproduct en hoe je hem kunt aanvragen, vind je hier.

Tijdig stopzetten OV-Kaart
Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, moet je het zelf stopzetten. Dat gebeurt niet automatisch. Zet je het te laat stop, dan krijg je een boete van € 97,- per halve maand. Doe je een mbo-opleiding of val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan mag je naast je studentenreisproduct niet te veel bijverdienen (maximaal € 14.215,75 per jaar). Als je deze grens nadert, moet je je reisproduct voor de rest van het jaar stopzetten.