Educatie
Inburgering

OPLEIDINGSSPECIFICATIES

Duur: variabel

KOSTEN

Inburgering


Wanneer u naar Nederland komt, ontvangt u een brief van DUO (Rijksoverheid), daarin staat dat u moet inburgeren. ROC Rivor biedt deze cursussen aan. ROC Rivor heeft veel ervaring met inburgeraars en met het geven van inburgeringscursussen. Ook bereidt  ROC Rivor u goed voor op het examen. Onze cursussen zijn op niveau. Ze worden gegeven door professionele docenten. Bovendien maakt ROC Rivor gebruik van een vaste methode.

Je opleiding in het kort

Traject Inburgering
Het inburgeringstraject bestaat uit 3 onderdelen: alfabetisering, inburgering en staatsexamen.

Alfabetisering
Als u het Nederlandse schrift niet kent of u moet leren lezen en schrijven, dan start u met een alfabetiseringscursus. U oefent met Nederlands spreken, luisteren, schrijven en lezen, speciaal voor beginners. In deze cursus leert u basisvaardigheden zoals eenvoudige woorden lezen, adresgegevens schrijven of dagen van de week herkennen. U heeft 5 klokuren per week les.

Inburgering
De inburgeringscursus zorgt ervoor dat u de Nederlandse taal leert op niveau A1 - A2. ROC Rivor werkt middels een vaste methode: Taal Compleet. De cursus is inclusief een training voor het examen en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). U heeft 7,5 klokuren per week les, daarnaast zult u een aantal uren per week huiswerk maken. ROC Rivor is door Blik op Werk, een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie, gecertificeerd en voldoet daarmee aan de gestelde normen voor inburgeringcursussen.

Staatsexamen
In de Staatsexamencursus worden de vier onderdelen van de Nederlandse taal geoefend en traint u voor het examen. Voor het Staatsexamen gebruikt ROC Rivor een vaste methode: 'De opmaat' en 'De sprong'. ROC Rivor biedt 2 soorten Staatsexamencursussen aan:

• Staatsexamen NT2 - 1 is er voor cursisten die een beroepsopleiding gaan volgen.
• Staatsexamen NT2 - 2 is er voor cursisten die willen gaan studeren op het hbo of zij die naar de universiteit willen.

Betrokken docenten
ROC Rivor werkt samen met betrokken docenten die niet alleen de lessen verzorgen. Zij zien er ook op toe dat u zich prettig voelt in de groep en houden uw vorderingen goed in de gaten.

Examentraining
Met behulp van de computer kunt u als cursist examentraining volgen en oefenen. Dit wordt gedaan met Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Ook het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wordt in de cursus aangeboden.

Toelatingsvoorwaarden

Intake
Wanneer u zich bij ROC Rivor aanmeldt krijgt u een intakegesprek over de cursus. Ook maakt u toetsen. Na dit gesprek en de gemaakte toetsen wordt vastgesteld op welk niveau u met de cursus kunt beginnen.

Duur
De duur van de cursus is afhankelijk van het instroomniveau. De lessen worden zowel overdag als in de avond gegeven.

Bijzonderheden

Kosten
De prijzen van de cursussen kunnen verschillen afhankelijk van de duur van het traject. Sinds januari 2015 moeten cursisten ook een portfolio maken voor Oriëntatie op de Arbeidsmarkt. De training O en A en 1 keer examen kost €500,-.

Uurtarief per opleidingsniveau

Analfabeet 14 euro p/u
Laag opgeleid 13 euro p/u
Hoog opgeleid 13 euro p/u

 

 Locaties
Tiel, Zaltbommel en Culemborg.

Meer cursusmogelijkheden (basis) Nederlands
Wilt u na het inburgeren nog beter Nederlands leren? Bij ROC Rivor kunt u diverse cursussen volgen, zoals:  Basisvaardigheden NT1 1F, Cursus Nederlands 1F-2F en Duale trajecten. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de Afdeling Educatie. Dat kan per mail: educatie@rocrivor.nl. Ook kunt u bellen voor algemene informatie 0344-656200 of 0900-7627486 (lokaal tarief).

Klachtenregeling
Heeft u een klacht over een inburgeringscursus van ROC Rivor? Hier vind u meer informatie over de klachtenregeling van ROC Rivor. Ook kunt u bij Blik op Werk een klacht indienen.

sluiten