Coronavirus en ROC Rivor

Lees hieronder de algemene vragen over het coronavirus en ROC Rivor

Blijkt een klasgenoot positief getest op corona, dan hoeft niet automatisch de hele klas in quarantaine zoals dat bijvoorbeeld in het basisonderwijs wel het geval is. De belangrijkste reden hiervoor is dat het mbo-onderwijs is ingericht op 1,5 meter afstand en basisonderwijs niet. Toch kan het voorkomen dat er studenten in quarantaine moeten. Indien dat het geval is, ontvang je daar altijd apart bericht over van school/GGD.

We houden de situatie op school nauwlettend in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is.

Heb jij of een huisgenoot klachten en twijfel je wat te doen? Raadpleeg dan de beslisboom die je helpt om juist te handelen.

Vanaf 31 mei stelt de overheid zelftesten beschikbaar voor het mbo. Door iedere student en medewerker te voorzien van gratis zelftesten kunnen besmettingen snel worden opgespoord.

Zelftesten worden preventief ingezet. Dit betekent dat het testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten. Geadviseerd wordt om 1 tot 2 keer per week een zelftest af te nemen voordat je naar school gaat.

Let op: Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen bij de GGD.

Bekijk in deze beslisboom wanneer je een zelftest kunt gebruiken.

Zelftest aanvragen en instructies
Het aanvragen van een zelftest is gratis en centraal geregeld via een landelijke portal op www.zelftestonderwijs.nl. Studenten en medewerkers van ROC Rivor kunnen hier met hun persoonlijke inloggegevens van school inloggen om een zelftest aan te vragen. Per aanvraag ontvang je 8 gratis zelftesten. In je eigen accountomgeving op deze website zie je per welke datum je de volgende gratis set kunt aanvragen.

Met een zelftest heb je binnen 30 minuten de uitslag. Op zelftestonderwijs.nl vind je tevens veel gestelde vragen over o.a. aanvragen en bezorging, maar ook de instructies voor het afnemen van de zelftest. Raadpleeg daarom deze website voor alle actuele informatie over zelftesten in het mbo.*

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. Je hoeft geen bewijs van een negatief testresultaat te laten zien om toegang te krijgen tot school.

Uitslag test
Bij een negatieve testuitslag kun je vanzelfsprekend gewoon naar school. Geeft jouw zelftest een positieve uitslag? Vermijd contacten en laat je z.s.m. testen bij de GGD. De testuitslag van de GGD is leidend!

Twijfel je wat te doen bij klachten of bij een positieve testuitslag? Of heeft een huisgenoot klachten of is positief getest? Kijk dan in de Beslisboom. Hier staat precies in wat je in welke situatie moet doen en welke actie je moet ondernemen.

Let op: wijziging in quarantaineregels vanaf 1 december 2020
Zit je in quarantaine maar heb je zelf geen klachten? Dan kun je een testafspraak maken op of na de vijfde dag nadat je nauw contact had met iemand met corona.

Is de testuitslag negatief? Dan mag je uit quarantaine. Als je gezondheid verandert en je (opnieuw) klachten krijgt, laat je dan nog een keer testen. Blijf weer thuis tot de uitslag bekend is.

Is de testuitslag positief? Dan blijf je thuis en blijf je in quarantaine. Je volgt de instructies van de GGD.

Laat je je niet testen? Dan geldt de 10 dagen quarantaine.
Krijg je tijdens de quarantaine klachten? Dan laat je je sowieso testen.

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Een school valt daar ook onder. Dat betekent concreet dat er in alle gangen, hallen, gezamenlijke toiletruimtes en in de praktijklokalen mondkapjes gedragen worden. Zodra je in het lokaal zit mag je mondkapje af.

Denk eraan om zelf je mondkapje mee te nemen.

Vanaf zaterdag 23 januari geldt in heel Nederland vanaf 22.00 uur een avondklok. De avondklok heeft geen impact op het volgen van je lessen bij ROC Rivor. Wel kan het zo zijn dat het voor je stage noodzakelijk is dat je ’s avonds moet werken. Dan heb je recht op een Werkgeversverklaring (van het bpv bedrijf). Daarnaast dien je ook altijd een door de Rijksoverheid bepaalde Eigen Verklaring bij je te dragen (zelf downloaden op www.rijksoverheid.nl, printen en invullen). Moet je dus ’s avonds naar je stage reizen, dan heb je altijd twee documenten bij je.

Vragen m.b.t. het coronavirus en ROC Rivor kun je stellen via corona@rocrivor.nl.

Houd It's Learning, de website en je schoolmail goed in de gaten voor informatie over het coronavirus en ROC Rivor.

Daarnaast wordt er ook informatie gecommuniceerd op de social media kanalen van ROC Rivor.

Onderwijs: lessen en examens

Lees hieronder de veelgestelde vragen over de lessen, stages en examens bij ROC Rivor

Vanaf 1 maart ga je tenminste één dag in de week naar school. Lees hieronder de uitgangspunten.

-Je krijgt één dag in de week les op school. Dit is naast de huidige onderwijsactiviteiten die je eventueel eerder al op school volgde, zoals bijvoorbeeld praktijklessen en/of toetsen en examens. Het kan dus soms zijn dat je meerdere dagen op school aanwezig bent.

- We houden ons op school altijd aan de RIVM richtlijnen, waarbij het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje in loopruimtes verplicht zijn.

- Kijk op je rooster wanneer je les hebt. Hier staat aangegeven of de les op school is of online.

- Je pauzeert voorlopig nog steeds in het lokaal. We zijn druk bezig met het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de pauzes buiten de lokalen te organiseren. We willen dit zorgvuldig doen, om drukte op de gangen te voorkomen maar ook de anderhalve meter te handhaven. Zodra bekend is hoe we de pauzes gaan faciliteren, horen jullie dit van ons.

Omdat de horeca in Nederland voorlopig dicht blijft, blijft onze catering ook dicht.

Als je gezond bent, verwachten wij dat je je lessen volgt zoals op je rooster staat aangegeven. Dat betekent dus dat je ook naar school komt als daar de les plaatsvindt. Op alle locaties van ROC Rivor staat veiligheid voorop en zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Iedereen dient zich aan die maatregelen te houden. Let er zelf ook op dat je altijd goed afstand houdt.

We houden de situatie op school en in de klassen nauwlettend in de gaten. Zodra er een verhoogd risico ontstaat door bijvoorbeeld een stijging van besmettingen binnen een klas, grijpen we in en kan er besloten worden om een korte periode over te gaan op online lessen. Je hoort van je slb’er als jouw klas overgaat op online lessen en hoe lang dit zo blijft. Ook zie je dit dan terug in het rooster. Maak je je zorgen? Bespreek dit dan altijd met je slb-er. Het delen van je zorgen lucht op en zorgt ervoor dat we je kunnen helpen.

Heb je vragen? Je kunt corona-gerelateerde vragen altijd mailen naar corona@rocrivor.nl.

Als je gezond bent, verwachten wij dat je je lessen volgt zoals op je rooster staat aangegeven. Dat betekent dus dat je ook naar school komt als daar de les plaatsvindt. Op alle locaties van ROC Rivor staat veiligheid voorop en zijn veiligheidsmaatregelen getroffen.

We houden de situatie op school en in de klassen nauwlettend in de gaten. Zodra er een verhoogd risico ontstaat door bijvoorbeeld een stijging van besmettingen binnen een klas, grijpen we in en kan er besloten worden om een korte periode over te gaan op online lessen. Je hoort van je slb’er als jouw klas overgaat op online lessen en hoe lang dit zo blijft. Ook zie je dit dan terug in het rooster.

Hebben je ouders/verzorgers specifieke vragen over corona en onze school? Dan kunnen ze mailen naar corona@rocrivor.nl.

Indien je werkt of stage loopt op een afdeling met COVID-patiënten vragen we je onderwijs op afstand te volgen. Ook als je zelf geen klachten hebt.

Handig om te weten: als je weer naar school komt, gelden de volgende maatregelen:

De RIVM-maatregelen:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand
 • Draag een mondkapje
 • Was regelmatig je handen
 • Volg instructies op school
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ben je afwachting van de testuitslag? Dan moet je thuisblijven en volg je je lessen online.

Overige maatregelen bij ROC Rivor:

 • Binnenkomst: bij binnenkomst loop je direct door naar je lokaal en daar wacht je tot de les begint. Het is helaas voorlopig niet mogelijk om in de aula plaats te nemen.
 • Lokalen: alle tafels en stoelen staan op veilige afstand van elkaar. Niet alle klassen kunnen in één lokaal terecht. Vaak zal de klas dan ook gesplitst zijn. De tafels en stoelen, eventuele gereedschappen en gebruikt materiaal worden na wisseling van klas schoongemaakt. Er staan schoonmaakmiddelen in elk lokaal.
 • Catering: er is geen catering aanwezig. Neem dus je eigen eten en drinken mee.
 • Pauzes: pauzes vinden plaats in het lokaal. Het is niet mogelijk om in de aula te pauzeren.
 • Toiletten: maak alleen gebruik van de toiletten indien dit niet anders kan.
 • Looproutes: Volg de looproutes en wanneer je het gebouw moet verlaten, doe je dit via de aangewezen (nood)uitgang.
 • Mondkapjes: mondkapjes zijn vanaf 1 december 2020 in openbare ruimtes verplicht. Een school valt daar ook onder. Dat betekent concreet dat er in alle gangen, hallen, gezamenlijke toiletruimtes en in de praktijklokalen mondkapjes gedragen worden. In de lokalen hoeft dit niet. Denk eraan om zelf je mondkapje mee te nemen.
 • Gezondheidscheck: steekproefsgewijs zullen we bij binnenkomst een gezondheidscheck afnemen. Hierbij meten we je lichaamstemperatuur (middels een infrarood thermometer) en stellen we een aantal controlevragen. Studenten van de opleiding beveiliging helpen hierbij. Het meewerken aan deze gezondheidscheck is op vrijwillige basis.

Stages gaan gewoon door zolang je welkom blijft bij je stagebedrijf. Als je stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent, dan respecteren we dat. Neem hierover contact op met je bpv-begeleider.

Misschien maak je je zorgen over het onderwijs of een stage die je later dit schooljaar gaat lopen. Dat is begrijpelijk, want de toekomst is onzeker en door corona zijn er minder stageplekken. Weet dat we er vanuit school alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij je lessen kunt volgen en straks ook stage kan lopen.

Net als in de klas, geldt ook voor de online lessen een gedragscode: regels en afspraken zodat er goed les gegeven kan worden. Digitale lessen worden verzorgd d.m.v. Microsoft Teams in combinatie met It’s learning.

De afspraken:

- Zorg dat je op tijd inlogt;

- Microfoon studenten staat standaard uit;

- Webcam moet aan, zorg dat je representatief gekleed bent en er verzorgd uit ziet;

- Zoek een rustige plek met een goede internetverbinding;

- Docent houdt presentie bij;

- Vragen via de chat of met digitaal handje, gebruik professionele taal;

- Het is niet toegestaan om lessen op te nemen of screenshots te maken.

Bekijk hier de gedragscodes van ROC Rivor

Overig

Lees hier de overige vragen m.b.t. het coronavirus.

In deze onzekere tijd is het niet gek dat je je zorgen maakt of piekert. Blijf er niet mee rondlopen en praat erover met je slb-er of mentor. Zo kunnen we je zo goed mogelijk helpen.