Coronavirus en ROC Rivor

Lees hieronder de algemene vragen over het coronavirus en ROC Rivor

Ben je net terug van vakantie uit een gebied met code oranje/rood? Dan gelden de richtlijnen van de overheid/RIVM. Dat betekent dus in zo’n geval dat je in quarantaine moet. Meld je in dit geval ook ziek.

Indien een klasgenoot besmet is hoef je alleen in quarantaine als je daar vanuit school/GGD apart bericht over ontvangt. We houden de situatie op school nauwlettend in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is.

Heb jij of een huisgenoot klachten en twijfel je wat te doen? Raadpleeg dan de beslisboom die je helpt om juist te handelen.

Vanaf 31 mei stelt de overheid zelftesten beschikbaar voor het mbo. Door iedere student en medewerker te voorzien van gratis zelftesten kunnen besmettingen snel worden opgespoord.

Zelftesten worden preventief ingezet. Dit betekent dat het testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten. Geadviseerd wordt om 1 tot 2 keer per week een zelftest af te nemen voordat je naar school gaat.

Let op: Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen bij de GGD.

Bekijk in deze beslisboom wanneer je een zelftest kunt gebruiken.

Zelftest aanvragen en instructies
Het aanvragen van een zelftest is gratis en centraal geregeld via een landelijke portal op www.zelftestonderwijs.nl. Studenten en medewerkers van ROC Rivor kunnen hier met hun persoonlijke inloggegevens van school inloggen om een zelftest aan te vragen. Per aanvraag ontvang je 8 gratis zelftesten. In je eigen accountomgeving op deze website zie je per welke datum je de volgende gratis set kunt aanvragen.

Met een zelftest heb je binnen 30 minuten de uitslag. Op zelftestonderwijs.nl vind je tevens veel gestelde vragen over o.a. aanvragen en bezorging, maar ook de instructies voor het afnemen van de zelftest. Raadpleeg daarom deze website voor alle actuele informatie over zelftesten in het mbo.*

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. Je hoeft geen bewijs van een negatief testresultaat te laten zien om toegang te krijgen tot school.

Uitslag test
Bij een negatieve testuitslag kun je vanzelfsprekend gewoon naar school. Geeft jouw zelftest een positieve uitslag? Vermijd contacten en laat je z.s.m. testen bij de GGD. De testuitslag van de GGD is leidend!

Twijfel je wat te doen bij klachten of bij een positieve testuitslag? Of heeft een huisgenoot klachten of is positief getest? Kijk dan in de Beslisboom. Hier staat precies in wat je in welke situatie moet doen en welke actie je moet ondernemen.

Omdat in het mbo-onderwijs de 1,5 meter vervalt, is het dragen van een mondkapje op school per 30 augustus 2021 verplicht. Je draagt het mondkapje in de gangen, hallen en gezamenlijke toiletruimtes. Als je in het lokaal zit mag het mondkapje af Denk eraan om zelf je mondkapje mee te nemen.

Vragen m.b.t. het coronavirus en ROC Rivor kun je stellen via corona@rocrivor.nl.

Houd It's Learning, de website en je schoolmail goed in de gaten voor informatie over het coronavirus en ROC Rivor.

Daarnaast wordt er ook informatie gecommuniceerd op de social media kanalen van ROC Rivor.

Onderwijs: lessen en examens

Lees hieronder de veelgestelde vragen over de lessen, stages en examens bij ROC Rivor

Vanaf 30 augustus vindt er volledig fysiek onderwijs plaats. Hierover hebben alle studenten via hun studentenmail bericht ontvangen.

Als je gezond bent, verwachten wij dat je je lessen volgt zoals op je rooster staat aangegeven. Dat betekent dus dat je ook naar school komt als daar de les plaatsvindt. Op alle locaties van ROC Rivor staat veiligheid voorop en zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Iedereen dient zich aan die maatregelen te houden. Let er zelf ook op dat je altijd goed afstand houdt.

We houden de situatie op school en in de klassen nauwlettend in de gaten. Zodra er een verhoogd risico ontstaat door bijvoorbeeld een stijging van besmettingen binnen een klas, grijpen we in en kan er besloten worden om een korte periode over te gaan op online lessen. Je hoort van je slb’er als jouw klas overgaat op online lessen en hoe lang dit zo blijft. Ook zie je dit dan terug in het rooster. Maak je je zorgen? Bespreek dit dan altijd met je slb-er. Het delen van je zorgen lucht op en zorgt ervoor dat we je kunnen helpen.

Heb je vragen? Je kunt corona-gerelateerde vragen altijd mailen naar corona@rocrivor.nl.

Als je gezond bent, verwachten wij dat je je lessen volgt zoals op je rooster staat aangegeven. Op alle locaties van ROC Rivor staat veiligheid voorop en zijn veiligheidsmaatregelen getroffen.

We houden de situatie op school en in de klassen nauwlettend in de gaten. Zodra er een verhoogd risico ontstaat door bijvoorbeeld een stijging van besmettingen binnen een klas, grijpen we in en kan er besloten worden om een korte periode over te gaan op online lessen. Je hoort van je slb’er als jouw klas overgaat op online lessen en hoe lang dit zo blijft. Ook zie je dit dan terug in het rooster.

Hebben je ouders/verzorgers specifieke vragen over corona en onze school? Dan kunnen ze mailen naar corona@rocrivor.nl.

De 1,5 meter maatregel in het mbo komt per 30 augustus te vervallen. Bij ons op school gelden de volgende maatregelen:

  • Mondkapjes: het dragen van een mondkapje op onze locaties is verplicht in de gangen, hallen en gezamenlijke toiletruimtes. Als je in het lokaal zit mag het mondkapje af. Denk eraan om zelf je mondkapje mee te nemen
  • Was regelmatig je handen
  • Binnenkomst: bij binnenkomst loop je direct door naar je lokaal en daar wacht je tot de les begint. Het is helaas voorlopig niet mogelijk om in de aula plaats te nemen.
  • Looproutes: Volg de looproutes;
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ben je afwachting van de testuitslag? Dan moet je thuisblijven en volg je je lessen online.
  • Zelftesten: het advies blijft om één tot twee keer in de week preventief een zelftest af te nemen. Zelftesten zijn voor studenten gratis aan te vragen via www.zelftestonderwijs.nl
  • Catering: er is vanaf 6 september beperkt catering aanwezig.
  • Pauzes: pauzes vinden plaats in het lokaal. Het is niet mogelijk om in de aula te pauzeren.

Stages gaan gewoon door zolang je welkom blijft bij je stagebedrijf. Als je stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent, dan respecteren we dat. Neem hierover contact op met je bpv-begeleider.

Misschien maak je je zorgen over het onderwijs of een stage die je later dit schooljaar gaat lopen. Dat is begrijpelijk, want de toekomst is onzeker en door corona zijn er minder stageplekken. Weet dat we er vanuit school alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij je lessen kunt volgen en straks ook stage kan lopen.

Net als in de klas, geldt ook voor de online lessen een gedragscode: regels en afspraken zodat er goed les gegeven kan worden. Digitale lessen worden verzorgd d.m.v. Microsoft Teams in combinatie met It’s learning.

De afspraken:

- Zorg dat je op tijd inlogt;

- Microfoon studenten staat standaard uit;

- Webcam moet aan, zorg dat je representatief gekleed bent en er verzorgd uit ziet;

- Zoek een rustige plek met een goede internetverbinding;

- Docent houdt presentie bij;

- Vragen via de chat of met digitaal handje, gebruik professionele taal;

- Het is niet toegestaan om lessen op te nemen of screenshots te maken.

Bekijk hier de gedragscodes van ROC Rivor

Overig

Lees hier de overige vragen m.b.t. het coronavirus.

In deze onzekere tijd is het niet gek dat je je zorgen maakt of piekert. Blijf er niet mee rondlopen en praat erover met je slb-er of mentor. Zo kunnen we je zo goed mogelijk helpen.