Zijn mijn lessen online of op school?

Vanaf 24 augustus geven we zoveel mogelijk onderwijs op locatie, maar we zullen ook nog steeds online les geven. Omdat iedereen 1,5 meter afstand moet houden van elkaar, hebben we niet genoeg lokalen om voor iedereen les te geven op school. In je rooster zie je of je les op locatie of online wordt gegeven.

In de persconferentie van 28 september gaf de premier aan dat er voor het mbo-onderwijs niks verandert. Dat betekent dat je je lessen gewoon volgt zoals op het rooster aangegeven.

Hoe zie ik of ik op school les heb of online?

In je rooster zie je of je les op locatie of online wordt gegeven. Specifieke rooster informatie voor jouw klas of opleiding is online via It’s Learning in te zien.

Heb ik de hele dag les?

Om alle studenten zoveel mogelijk op onze locaties te kunnen ontvangen en het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten in de spitstijden, hebben we op de locaties Bachstraat – Beethovenstraat en Voor de Kijkuit lesblokken ingesteld. Dit geldt voor periode 1.

We verdelen de lesdagen in drie blokken:

A. 8:00 -12:00 uur, waarna een schoonmaakploeg alles komt schoonmaken

B. 13:00 - 17:00 uur, waarna een schoonmaakploeg alles komt schoonmaken

C. 18:30 – 21:30 uur, waarna een schoonmaakploeg alles komt schoonmaken

Studenten blijven tijdens het hele lesblok in hetzelfde lokaal en alleen de docenten wisselen van lokaal. Dit voorkomt te veel drukte in de gangen.

Op de locaties Oudenhof, Poppenbouwing, Wesseldijk en Franklinstraat is er genoeg ruimte om voldoende afstand van elkaar te houden. De roosters voor deze opleidingen zullen dan ook zoveel mogelijk ingezet worden volgens oorspronkelijk rooster.

Welke maatregelen zijn er op school?

Handig om te weten: als je weer naar school komt, gelden de volgende maatregelen:

De RIVM-maatregelen:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand
 • Was regelmatig je handen
 • Volg instructies op school
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ben je afwachting van de testuitslag? Dan moet je thuisblijven en volg je je lessen online.

Overige maatregelen bij ROC Rivor:

 • Binnenkomst: bij binnenkomst loop je direct door naar je lokaal en daar wacht je tot de les begint. Het is helaas voorlopig niet mogelijk om in de aula plaats te nemen.
 • Lokalen: alle tafels en stoelen staan op veilige afstand van elkaar. Niet alle klassen kunnen in één lokaal terecht. Vaak zal de klas dan ook gesplitst zijn. De tafels en stoelen, eventuele gereedschappen en gebruikt materiaal worden na wisseling van klas schoongemaakt. Er staan schoonmaakmiddelen in elk lokaal.
 • Catering: er is geen catering aanwezig. Neem dus je eigen eten en drinken mee.
 • Pauzes: pauzes vinden plaats in het lokaal. Het is niet mogelijk om in de aula te pauzeren.
 • Toiletten: maak alleen gebruik van de toiletten indien dit niet anders kan.
 • Looproutes: Volg de looproutes en wanneer je het gebouw moet verlaten, doe je dit via de aangewezen (nood)uitgang.
 • Mondkapjes: daar waar het lastig is 1,5 meter afstand van elkaar te houden, vragen we iedereen mondkapjes te dragen. Dat betekent concreet dat er in alle gangen, hallen, gezamenlijke toiletruimtes en in de praktijklokalen mondkapjes gedragen worden. In de lokalen hoeft dit niet. Denk eraan om zelf je mondkapje mee te nemen.
 • Gezondheidscheck: steekproefsgewijs zullen we bij binnenkomst een gezondheidscheck afnemen. Hierbij meten we je lichaamstemperatuur (middels een infrarood thermometer) en stellen we een aantal controlevragen. Studenten van de opleiding beveiliging helpen hierbij. Het meewerken aan deze gezondheidscheck is op vrijwillige basis.

Moet ik een mondkapje op?

Daar waar het lastig is 1,5 meter afstand van elkaar te houden, vragen we iedereen mondkapjes te dragen. Dat betekent concreet dat er in alle gangen, hallen, gezamenlijke toiletruimtes en in de praktijklokalen mondkapjes gedragen worden. In de lokalen hoeft dit niet. Denk eraan om zelf je mondkapje mee te nemen.

Ik ben net terug van vakantie uit een gebied met code oranje/rood. Mag ik dan naar school?

Hiervoor gelden de richtlijnen van de overheid/RIVM. Dat betekent dus in zo’n geval dat je in quarantaine moet. Meld je in dit geval ook ziek.

Ik kom met het OV naar school, kan dat gewoon?

Je mag met het OV naar school, maar met een mondkapje op. Vergeet je mondkapje niet.

Wanneer mag ik naar school?

Je mag alleen naar school als je gezond bent en geen klachten hebt die kunnen wijzen op corona, zoals (neus)verkouden, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Heb je wel een van deze gezondheidsklachten? Blijf dan thuis en laat je testen! Afhankelijk van de testuitslag mag je wel of niet naar school. Meld je indien nodig ziek op de gebruikelijke manier. Ben je weer beter? Dan moet je dit ook melden.

Twijfel je wat te doen? Bekijk de beslisboom die je helpt om juist te handelen.

Hoe blijf ik zo goed mogelijk op de hoogte?

Houd It's Learning, de website en je schoolmail goed in de gaten voor informatie over het coronavirus en ROC Rivor.

Daarnaast wordt er ook informatie gecommuniceerd op de social media kanalen van ROC Rivor.

Moet ik naar stage?

Stages gaan gewoon door zolang je welkom blijft bij je stagebedrijf. Als je stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent, dan respecteren we dat. Neem hierover contact op met je bpv-begeleider.

Misschien maak je je zorgen over het onderwijs of een stage die je later dit schooljaar gaat lopen. Dat is begrijpelijk, want de toekomst is onzeker en door corona zijn er minder stageplekken. Weet dat we er vanuit school alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij je lessen kunt volgen en straks ook stage kan lopen.

Hoe voorkom je verspreiding van het coronavirus?

Het is belangrijk om alert te zijn en de nodige hygiënemaatregelen te nemen. De maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zijn heel simpel:

 • Houd 1,5 meter afstand tussen elkaar
 • Stop met handen schudden
 • Was je handen regelmatig, bekijk hier handige tips!
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Wanneer moet je contact opnemen met je huisarts?

Je moet contact opnemen met je huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest en/of de afgelopen twee weken in contact bent geweest met een patiënt die is besmet met coronavirus. Kijk voor de meeste recente adviezen de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus?

Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij het crisisnummer van de overheid: 0800 1351.