De podcastserie van Cinop ‘Praktijk ontmoet onderzoek en vice versa’.

Podcast #1 Ontwikkelingsgericht begeleiden van mbo-studenten

Als studieloopbaanbegeleider help je studenten zich te ontwikkelen als persoon en als professional. Hoe zorg je ervoor dat studenten stappen voor hun ontwikkeling gaan zien, maar ook daadwerkelijk gaan zetten? Wat kan je alleen en wat doe je samen met je opleidingsteam? Op deze en andere vragen krijg je in deze podcast zo veel mogelijk antwoord. ECBO-onderzoeker Pieter Baay in gesprek met Sylvia Kiewiet-van Ginkel, docent bij het NOVA college en Migchiel van Diggelen, onderzoeker bij de Open Universiteit en practor ‘Hybride Leren’ bij Scalda.

“Hoe zorg ik dat studenten goed voorbereid de arbeidsmarkt op kunnen?” – Silvia Kiewiet – van Ginkel, docent bij het NOVA college –

In de ECBO-podcastserie ‘Praktijk ontmoet onderzoek en vice versa’ gaan docenten en onderzoekers met elkaar in gesprek. In elke podcast staat een vraag uit de mbo-onderwijspraktijk centraal.

Webinar Leven Lang Ontwikkelen in het mbo

In de recente kamerbrief over Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staan 4 pijlers beschreven. Eén daarvan is: flexibilisering van het aanbod. Het mbo voor volwassenen moet zich meer richten op de vraag vanuit werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Dit webinar gaat o.a. in op de mogelijkheden voor flexibel maatwerk, randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak en kansen vanuit de praktijk.

Tijdens dit webinar (georganiseerd in samenwerking met Educared) komen een aantal onderwerpen aan bod:

  • Hoe ziet de markt van LLO in het mbo eruit? Cijfers, ontwikkelingen en strategische overwegingen;
  • Wat zijn mogelijkheden voor flexibel maatwerk en kortcyclische scholing (bol, bbl 3e leerweg, cursorisch onderwijs)?
  • Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak (LLO scan)?
  • Succesfactoren en kansen vanuit de praktijk op basis van ervaringen van Educared.

Hulp nodig?

Lukt het niet om deel te nemen aan de online studiedag? Neem dan contact op met de helpdesk via 0344-656203 of helpdesk@rocrivor.nl.