Logo Nanny Service Nederland

Toelatingseisen

Voor deze opleiding moet je voldoen aan toelatingseisen. Een groot deel hiervan is werkervaring, aantal uren werkervaring en referentie’s. Zorg dat je hiervan getuigschriften of een verklaring op papier hebt. Op deze website staan precies de eisen waar jij aan moet voldoen.

Inkomsten

Op het moment dat wij een passend gezin voor je hebben gevonden, zal jij starten met werken voor een gereduceerd tarief. Zodra jij jouw diploma aan ons kunt overleggen en wij jou kunnen inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang, zal jouw loon omhoog gaan. We zullen in de overeenkomst alle overeengekomen afspraken vastleggen. Afspraken over vergoeding en de voorwaarden worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst onder de regeling dienstverlening aan huis.

Als je via ons jouw diploma gaat halen ontvang je vele extra’s en directe begeleiding vanuit ons.

Kosten

De totale kosten zijn € 2000,- Dit bedrag wordt in 3 termijnen gefactureerd:

- € 800,- voor de intake

- € 600,- voor centrale examens

- € 600,- voor praktijkexamen

Startdata

Het is het hele jaar door mogelijk om te starten met de Diplomaroute Gastouder. Je kunt dus beginnen op een moment dat jou uitkomt.

Meer informatie over Diplomaroute
Klik hier!
Vragen over de Gastouder route?
Marieke Ebben helpt je graag verder!
Neem contact op

Locaties

De schriftelijke examens voor Gastouder vinden plaats in Assen, Diemen, Geldermalsen, Roermond, Zoetermeer en Zutphen. De centrale examens Nederlands en rekenen vinden plaats bij ROC Rivor in Tiel.

Herkansen

De examenonderdelen die bepalen of je slaagt of zakt voor de Diplomaroute Gastouder mogen elk maximaal eenmaal herkanst worden. Een uitzondering hierop zijn de examens Nederlands. Deze mogen twee keer herkanst worden.

Meld je alleen aan voor de Diplomaroute Gastouder wanneer je aan de eerder genoemde toelatingseisen voldoet. Je hebt namelijk géén recht op restitutie van de kosten wanneer je het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet. Neem bij twijfel altijd eerst contact met ons op.

Tip

Wist je dat je studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn? Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij je naar de Belastingdienst.

Vanaf 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden bij UWV een aanvraag indienen voor het STAP-budget. Dit budget – dat maximaal € 1.000 per persoon per jaar bedraagt – is te verkrijgen voor de betaling van diverse soorten scholing, zoals een opleiding tot een (deel van een) erkend diploma of certificaat, of een procedure voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Voor de regeling zal een subsidieplafond van ongeveer € 200 miljoen per jaar gelden. Daardoor kunnen in ieder geval jaarlijks 200.000 mensen gebruikmaken van het STAP-budget (pdf).