Kwamen voorheen pas afgestudeerde medewerkers nog naar Jamieson toe met irrelevante vragen over groepsdoelen en protocollen, tegenwoordig weten ze dat de zorginstelling er een eigen visie en werkwijze op nahoudt. Medewerkers worden specifiek opgeleid en leren kennis en technieken die ze in de praktijk bij de JP van den Bent stichting direct kunnen toepassen. 'De training 'Geef me de vijf' werd binnen de stichting bijvoorbeeld al gegeven aan medewerkers', legt Jamieson uit. 'Medewerkers leren er in een paar dagen tijd een methode die wij gebruiken in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking. Het werkt heel goed binnen onze organisatie.' Die training is daarom geïntegreerd in het social learning concept.

'Het is specifieke kennis en kunde die aansluit bij de denkwijze van onze stichting. Waar reguliere opleidingen soms veel tijd besteden aan zaken als het aanleren van tiltechnieken, denken wij dat je beter een specifiek team, dat die tiltechnieken ook echt gaat gebruiken, daarin kunt scholen en andere medewerkers beter op andere, relevante gebieden kunt trainen. Doen wat nodig is dus.'

"Medewerkers worden specifiek opgeleid en leren kennis en technieken die ze in de praktijk bij de JP van den Bent stichting direct kunnen toepassen"

Vakspecifieke kennis

Naast 'Geef me de vijf' zijn er meer trainingen, die binnen de stichting al aan medewerkers werden gegeven, geïntegreerd in het nieuwe, modulair opleiden. Zo ook over verslavingszorg, een belangrijk onderwerp binnen onze organisatie. Omdat de opleiding zich specifiek richt op dat wat nodig is, heeft een deelnemer doorgaans al na twee jaar een diploma én een heleboel vakspecifieke kennis op zak. 'Een groot voordeel ten opzichte van een reguliere opleiding die toch vaak drie á vier jaar in beslag neemt', zegt Jamieson. 'Medewerkers zijn dus sneller inzetbaar met de kennis en kunde die wij graag terugzien in de praktijk. Heel fijn dat dat goed aansluit.'

Continue afstemming

Vijftien zij-instromers volgen momenteel de nieuwe onderwijsmethode bij de JP van den Bent stichting. 'We zitten als werkgever heel dicht op het leertraject van de deelnemers', zegt Jamieson. Er is een continue afstemming tussen onze organisatie en de opleidings- instelling, maar ook met de deelnemers zelf. Iedere paar weken vinden er besprekingen plaats. 'Handig', vindt ze, 'want de deelnemers stromen allemaal uit andere werkvelden in en hebben op verschillende gebieden meer aandacht nodig. Door de goede samenwerking tussen de opleidingsinstellingen en de praktijk kunnen we snel bijsturen waar dat nodig is. Dat is prettig voor de deelnemer, maar zeker ook voor ons.'

Locatiecoördinator Bianca Jamieson aan het werk

Regulier opleiden sluit niet aan

In het verleden werden zij-instromers naar een reguliere opleiding gestuurd. 'Omdat ze wel feeling hadden met het beroep, maar de basis misten. Ze kwamen na een paar jaar terug met kennis en ideeën die niet aansloten bij onze werkwijze. Heel vervelend voor alle partijen.' Zelfs een stage op de werkvloer zelf gaf niet genoeg inzicht in de gang van zaken in de praktijk. Jamieson: 'We liepen met z'n allen tegen de vaststaande kaders aan. Deelnemers moesten zich aan de schoolrichtlijnen houden en bepaalde opdrachten uitvoeren die helemaal niet relevant waren in onze organisatie. Ook moesten ze dan bijvoorbeeld een verslag schrijven over onze protocollen. Behoorlijk zinloos in onze ogen. Gevolg was dat stagiaires vooral bezig waren met lijstjes afvinken en niet met onze cliënten. Terwijl het juist om hen gaat natuurlijk.

Eigen inbreng is een groot voordeel

Jamieson kan veel voordelen noemen van het modulair onderwijs ten opzichte van de werkwijze van reguliere opleidingen. De belangrijkste daarvan is wel de eigen inbreng van de organisatie. Bij alle opleidingsvormen wordt aan het eind van het traject een houdingsformulier ingevuld, een reflectie op de eigen beroeps- en leerhouding. Jamieson: 'Waar dat bij de reguliere variant een lange lijst is met allerlei punten waar je een vinkje achter moest zetten wilde de deelnemers slagen, is dat door de gepersonaliseerde manier van leren nu heel anders. We denken niet graag in hokjes. We gaan vooral in gesprek over de beroeps- en leerhouding van een deelnemer. Simpelweg wat op papier krabbelen, dekt volgens ons niet goed de lading. Er moeten bepaalde vragen beantwoord worden. Wat heeft de deelnemer precies nodig? Wat kunnen we voor hem of haar betekenen? Wat heeft hij of zij geleerd? Zelfreflectie is daarbij heel belangrijk. De inbreng van de deelnemer zelf dus.'

"Ze volgen wel allemaal hetzelfde leerpad, maar kunnen zelf kiezen hoe ze dingen willen aanpakken"

Optimaal leren door het social learning platform

Bij de flexibele opleidingstrajecten wordt goed gekeken naar de visie en de werkwijze van de organisatie zelf, maar dus ook naar de deelnemer. Belangrijk, volgens Jamieson, omdat die inbreng per deelnemer verschillend kan zijn. 'Ze volgen wel allemaal hetzelfde leerpad, maar kunnen zelf kiezen hoe ze dingen willen aanpakken. Via het digitale platform kiezen ze bijvoorbeeld zelf of ze over bepaalde lesstof een tekst lezen of een filmpje kijken. Net wat bij diegene past.' Het is een leermethode die volgens Jamieson erg goed werkt. 'De deelnemers hebben vaak niet eens in de gaten hoeveel ze wel niet oppikken op deze manier.

Diploma

Het diploma dat deelnemers behalen door hun eigen leerroute te volgen, is volledig rechtsgeldig en ze kunnen er daarom voor kiezen na het behalen ervan op de arbeidsmarkt rond te kijken naar een andere baan binnen de zorg. Jamieson: 'Maar we hopen natuurlijk, ook omdat onze visie helemaal in de opleiding is geïntegreerd, dat ze lange tijd bij de JP van den Bent stichting willen blijven. Ze passen dan natuurlijk uitermate goed bij ons. Ze zijn tijdens de opleiding ‘student’, maar zeker ook medewerker. Ze zijn al echt aangenomen omdat we geloven dat ze bij onze organisatie passen.'