Over ROC Rivor
ROC Rivor is een relatief klein en kwalitatief sterk ROC midden in het Rivierengebied. ROC Rivor biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. ROC Rivor heeft in totaal 7 locaties verdeeld over Geldermalsen en Tiel. De hoofdvestiging is aan de Bachstraat in Tiel.

De sfeer bij ROC Rivor is laagdrempelig en persoonlijk, onderling tussen collega’s en richting onze studenten. Onze docenten kennen de studenten persoonlijk. De kwaliteit van onze opleidingen is hoog en de persoonlijke benadering wordt gewaardeerd door onze studenten.

ROC Rivor heeft één (centrale) examencommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering en diplomering van alle opleidingen binnen Rivor. De examencommissie bestaat uit negen leden.

Als vicevoorzitter werk je nauw samen met de voorzitter. Ook maak je deel uit van het dagelijkse bestuur (voorzitter, vicevoorzitter en twee secretarissen) van de examencommissie. Daarnaast participeer je in tenminste één subcommissie en ben je de verbindende factor tussen de onderwijsteams en de regiehouders examinering.

Wat ga je doen?

 • Vervangen van de voorzitter van de centrale examencommissie bij diens afwezigheid;
 • Je stelt i.s.m. de voorzitter en secretaris de agenda voor vergaderingen van de examencommissie op;
 • Sparren met de voorzitter en het dagelijkse bestuur over diverse vraagstukken op het gebied van examinering en diplomering;
 • Je geeft mede uitvoering aan kwaliteitsdoelen voor de examinering en diplomering en de beveiliging van examens;
 • Mede adviseren van het bevoegd gezag en de directeuren m.b.t. het bijstellen van het examenbeleid en het functioneren van intern toezicht en kwaliteitsborging;
 • Het fungeren als linking pin naar regiehouders examinering (vergaderingen met regiehouders voorbereiden en uitvoeren, monitoren kwaliteitsdoelen examinering onderwijsteams, casuïstiek bespreken met regiehouders, adviseren over examinering en diplomering);
 • Het in samenwerking met de voorzitter opstellen van het jaarplan, op basis van de uitkomsten van de bespreking van het jaarverslag examinering, evaluatieresultaten en het vastgesteld beleid in de examencommissie;
 • Het in samenwerking met de voorzitter opstellen van het jaarverslag examinering over de werkzaamheden van de examencommissie en de examenkwaliteit per opleiding, met eventuele tekortkomingen, risico’s en verbetermaatregelen;
 • Het in samenwerking met de voorzitter opstellen van een jaarlijkse zelfevaluatie;
 • Invulling geven aan en toezien op de toepassing van de PDCA-cyclus binnen de examenorganisatie;
 • Dragen van medeverantwoordelijkheid voor vaststelling diplomeerbaarheid en certificeerbaarheid (subcommissie B);
 • In samenwerking met de voorzitter ontwikkelgesprekken voeren met leden van de examencommissie;
 • In samenwerking met de voorzitter overleggen met ondersteunende diensten voorbereiden en uitvoeren.

Herken jij je in het volgende profiel?

Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen, houden aandacht voor hun ambitie en zijn bereid te blijven leren. Zij onderzoeken waar hun passie en mogelijkheden liggen en passen dit toe in hun werk om zichzelf te verbeteren. Daarnaast stellen wij de volgende eisen aan deze functie:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Bekend met de kwalificatiestructuur, het geldende Waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs en de relevante wet- en regelgeving over examinering in het mbo;
 • Bekend met Inspectie onderzoeken;
 • Kennis van de PDCA-cyclus;
 • Vaardig in het leiden van en deelnemen aan overleg- en werkgroepen en commissies;
 • Vaardig in het opstellen van jaarplannen en jaarverslagen;
 • Vaardig in het bewaken van examenprocedures;
 • Vaardig in het beoordelen en toepassen van de regelingen;
 • Inzicht in de taken en werkwijze van de onderwijsinstelling;
 • Verbinder met probleemoplossend vermogen;
 • Kwaliteitsbewust;
 • Proactief en resultaatgericht;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift;
 • Bereid tot het volgen van trainingen/scholing.

Wat bieden we jou aan?

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd.

Wij maken graag kennis met je!

Als je je herkent in het bovenstaande profiel en je ons team wilt komen versterken, dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature. Je kunt je schriftelijke sollicitatie tot en met 29 maart 2023 richten aan: ROC Rivor, t.a.v. Tanja de Jong via (solliciteren@rocrivor.nl)

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Alice Bastiaans, voorzitter examencommissie via mobielnummer 06-39838078 of alicebastiaans@rocrivor.nl

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in week 15 (11 t/m 14 april 2023)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.