Naast ROC Rivor, zijn ook Avans+, Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), Betuwe Zorg, Nehem, Motivatie Academie, Next Learning Valley en Zorgcentra De Betuwe onderdeel van The LearnSpot. Deze partners zijn tevens belangrijke co-financierders. Daarnaast hebben Santé Partners, de regionale V&V-tafel en branchevereniging ActiZ hun steun toegezegd aan The LearnSpot d.m.v. het ondertekenen van een intentieverklaring.

Met het onderwijsmodel ‘The LearnSpot’ wordt er tegemoetgekomen aan de veranderende leerbehoefte van mensen en organisaties in de zorg en welzijn. Een toekomstbestendige en duurzame manier van onderwijs waarbij diverse grote organisaties en (zorg)instellingen betrokken zijn. Deze nieuwe onderwijsvorm is flexibel, modulair ingericht en wordt vormgegeven door alle partners die er belang bij hebben: de lerende, de onderwijsinstelling en de zorginstelling. Niet alleen biedt dit de mogelijkheid om fijnmaziger op te leiden en te verzilveren (en routes op maat uit te stippelen), maar dit maakt het ook mogelijk om snel in te kunnen spelen op altijd veranderende omstandigheden. Dit gebeurt o.a. door het aanbieden van ‘dagverse’ content die je altijd en overal tot je beschikking hebt. Bovendien leer en werk je met mensen om je heen die snappen hoe het nieuwe leren werkt. Op deze manier kan het samenwerkingsverband op duurzame wijze tegemoet komen aan de uitdagingen op het gebied van (een leven lang) leren en ontwikkelen in de zorg. Maar voor de welzijnssector, zoals onderwijs en kinderopvang, biedt dit vernieuwende onderwijs ongelooflijk veel kansen.

Beschrijving Project ‘The Learnspot’

Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen is hierbij van groot belang. Want alleen wanneer onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven goed en duurzaam samenwerken, zorgen we ervoor dat medewerkers middels een doorlopende sociale (ontwikkel)lijn aansluiten op de eisen en wensen van de veranderende sectoren.

Om dit te realiseren focust ‘The Learnspot’ op vier speerpunten, namelijk:

Breed opleiden van medewerkers en het verzilveren van kennis (doorlopende leerlijn). De doorlopende sociale (ontwikkel)lijn waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat, maar ook professionalisering waarbij maatwerk, oftewel het afstemmen van het onderwijs en de leerbehoefte van het individu een speerpunt is.

Als laatste speelt het versterken van het netwerk een belangrijke rol. Hierbij staat kennisdeling tussen de partijen centraal. Onmisbaar als je wilt investeren in een goede samenwerking.

Logoloos samenwerken, en dus niet meer vanuit het eigen belang denken, is het ultieme doel. Hierbij de verbinding zoeken zonder beperking van bestaande organisatie gebonden regelgeving is de uitdaging.

Beschrijving werkzaamheden (evt. opgedeeld in fases):

Tijdens het project werken we niet volgens de traditionele stuurgroep – werkgroep principe maar zoeken we een platte manier waarin vertrouwen en gelijkwaardig partnerschap voorop staan. We hanteren het portefeuilleprincipe waarbij per speerpunt twee portefeuillehouders verantwoording dragen namens alle partners.

De projectleider zal de volgende taken op zich moeten nemen:

 • Projectstructuur opzetten;
 • Tijdspad maken en afbakenen;
 • Monitoren van werkgroep en portefeuillehouders;
 • Inhoudelijke en financiële verantwoording;
 • Begeleiden/ activering van ‘logo loze samenwerking’.

Profielbeschrijving en bekwaamheidseisen:

 • Je bent een verbindende persoonlijkheid;
 • Ervaring met scrum(matig) werken;
 • Affiniteit met het innoveren van leren/leertechnologie;
 • Affiniteit met de doelgroep(en);
 • Je zit niet vast in het “hokjes denken”, maar kan flexibel mee bewegen en belangen wegen om te komen tot een goede route los van de verschillende organisatieculturen;
 • Je kunt spelen met de rollen: ontwerper, controleur, spreker, coach, expert en risicomanager;
 • Je bent zowel creatief als gestructureerd. Je kunt resultaten op leveren, maar ook monitoren en borgen en het aan de ander over laten;
 • Je bent ondeugend en een tikkeltje degelijk en hebt zin in een avontuur waarin je jezelf ook ontwikkelt;
 • Je hebt een HBO (+) werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring als projectleider en projectmatig werken.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Josje Verhoeven, directeur voor de Academie van Zorg en Welzijn, ROC Rivor,josjeverhoeven@rocrivor.nl.

Wat bieden we jou aan?

 • Werktijden worden in onderling overleg vastgesteld;
 • Aanstellingsaard en- omvang zijn onderhandelbaar;
 • Benoeming voor de duur van het project.

Wij maken graag kennis met je!

Als je je herkent in het bovenstaande profiel en je ons team wilt komen versterken, dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature. Je kunt je schriftelijke sollicitatie tot en met 23 juni 2021 richten aan: ROC Rivor, t.a.v. Tanja de Jong via (solliciteren@rocrivor.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.